Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Zvýšenie minimálnej mzdy v Rakúsku

Vážení dopravcovia,

informujeme Vás, že rakúska obchodná komora vydala od 1. januára 2018 nové odvetvové dohody o kolektívnom vyjednávaní povinných minimálnych miezd platných pre nákladnú a osobnú dopravu.

Hodinová mzda splatná za činnosť vykonávanú v Rakúsku od 1. januára 2018 podľa rakúskeho minimálneho mzdového nariadenia sa zvýšila o  2,7% . Minimálna hodinová mzda v Rakúsku sa tak zmenila z 8,49€ na 8,72€. 

Od 1. januára 2017 zaviedlo Rakúsko kontrolu dodržiavania smernice o vysielaní pracovníkov, a výplaty minimálnej mzdy vodičom na hodinu.

Spoločnosť TRANSSERVICE bude pozorne denne sledovať všetky dostupné informácie a bude okamžite na všetky zmeny reagovať a informovať.

Pokiaľ máte záujem predísť sankciám A REGISTROVAŤ VAŠICH ZAMESTNANCOV, informujte sa o riešení na dole uvedených telefónnych číslach.

Váš team TRANSSSERVICE

TRANSSERVICE, s.r.o.
Z. Kodálya 1423/23
925 21 Sládkovičovo
Slovak republic

Telefón : +421 (0) 31 784 2352

Mobil:     +421 (0) 902 624 876 alebo +421 (0) 918 426 863

Email : transservice@transservice.sk