Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Zvýšenie minimálnej mzdy od 1. januára 2018 vo Francúzsku

Dňa 15. decembra francúzska vláda oznámila zvýšenie minimálnej mzdy na hrubú 9,88 € za hodinu s účinnosťou od 1. januára 2018.

To znamená, že vodičom nákladných vozidiel budú musieť zamestnávatelia zaplatiť najmenej 9,88 € za každú pracovnú hodinu strávenú vo Francúzsku od 1. januára 2018; pričom minimálna mzda v roku 2017 zostane v platnosti do 12. decembra 2017.

O certifikátoch vašich vodičov: pri všetkých certifikátoch vydaných do 31.12.2017 sa môže uviesť minimálna mzda v roku 2017 bez toho, aby bolo potrebné ich opraviť, ale uistite sa prosím, že v roku 2018 na mzdových hárkoch bude mzda v súlade s novou francúzskou minimálnou mzdou.

Všetky nové certifikáty alebo obnovené certifikáty od 1. januára 2018 budú musieť mať spomenutú novú minimálnu mzdu vo výške 9,88 EUR za hodinu.

Francúzska minimálna mzda pre cestnú nákladnú dopravu je stanovená sektorovou kolektívnou zmluvou a čoskoro bude aktualizovaná v súlade so zvýšením minimálnej národnej mzdy. O tejto skutočnosti vás budeme informovať hneď, ako sa dosiahne nová dohoda.

TRANSSERVICE ponúka najkomplexnejšie riešenie:

Náš servis zahŕňa:

  • Poskytnutie certifikátu pre vodičov s každým typom zmluvy.
  • Online riadenie dokumentov v priebehu platnosti certifikátu vodiča pre požadovaných nasledujúcich 18 mesiacov.
  • Poskytnutie všetkých potrebných dokumentov v prípade kontroly alebo v prípade, že Francúzske úrady požadujú iné informácie.
  • Spoločnosť TRANSSERVICE bude pozorne denne sledovať všetky dostupné informácie a bude okamžite na všetky zmeny reagovať a informovať,

V prípade záujmu o viac informácií nás kontaktujte na dole uvedených telefónnych číslach:

Tel: +421 (0) 31 784 2352

Mobil: +421 (0) 902 624 876 alebo +421 (0) 918 426 863

info@transservice.sk
TRANSSERVICE, s.r.o.
Zoltána Kodálya 1423/23
925 21 Sládkovičovo
Slovenská republika