Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Zosieťovanie Mercedes-Benz Uptime zvýši dostupnosť

V septembri (od IAA 2016) prichádza do 12 vybraných európskych krajín (neskôr aj na Slovensko) služba Mercedes-Benz Uptime pre zosieťovanie nákladných vozidiel Actros, Arocs a Antos cez zabudovanú novú platformu FleetBoard Connectivity. Nákladné motorové vozidlo pripojené na sieť predvída potrebu opráv i údržby a poskytuje odporúčania na ďalší postup v reálnom čase. Umožňuje to eliminovať výpadky pri využití vozidla, ponúka efektívne riadenie opráv a údržby a podporu servisných opatrení zákazníkov v reálnom čase. Zvyšuje sa tak hospodárnosť a spoľahlivosť vozidiel i servisu a rozvíja partnerský vzťah so zákazníkmi. V budúcnosti služba Uptime zahrnie i integráciu návesov a nadstavieb ako aj optimalizáciu idúceho nákladného motorového vozidla aktualizáciami
softvéru.

Mercedes-Benz Uptime funguje samočinne: vďaka konektivite sa nákladný automobil spojí so zákazníkmi a servisom Mercedes-Benz a plnoautomatické diagnostiky počas nasadenia priebežne kontrolujú v reálnom čase stav palubných systémov. Vďaka včasnému rozpoznaniu kritických stavov možno nákladný automobil udržiavať a opraviť preventívne a zabrániť poruchám a drahým výpadkom. Ak je potrebná okamžitá oprava, dohodne sa návšteva niektorého servisu na plánovanej trase nákladného automobilu. Centrum starostlivosti o zákazníkov (CAC) oznámi príslušné autorizované servisy, zistí ich časové zdroje i dostupnosť potrebných dielov. Systém upozorní napríklad tiež na situácie keď  nebola vykonaná regenerácia filtra pevných častíc, nie sú doplnené prevádzkové prostriedky ako AdBlue alebo je trvalo nedostatočný tlak v pneumatikách. Ak sa obdobný problém zavčasu zistí, ľahko možno prijať príslušné opatrenia a zabrániť vzniku prestojov.

Novú službu Mercedes-Benz Uptime začnú počiatočne objednávať v Belgicku, Nemecku, Francúzsku, Veľkej Británii, Taliansku, Holandsku, Rakúsku, Poľsku, Portugalsku, Švajčiarsku, Španielsku a Česku. Ďalšie krajiny budú postupne nasledovať. Službu si možno objednať kedykoľvek a možno ju v ktoromkoľvek okamihu vypovedať s lehotou iba tri mesiace. Zákazníci nie sú viazaní dlhodobou zmluvou.

Zdroj: Transservice/Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz