Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Zmeny výšky poplatkov za cestnú dopravu v Belgicku!

Od 1. januára 2018 sa zmenili štyri aspekty doteraz známeho poplatku za dopravu. Regionálne úrady rozhodli o poplatkoch v 3 belgických regiónoch.

Flámsko a Valónsko rozširujú svoju mýtnu cestnú sieť. Tri regionálne vlády takisto pridávajú novú kategóriu mýtnych vozidiel a menia systém pokutovania.

Opatrenia, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2018, sú nasledovné:

  1. Cestná sieť

Po vyhodnotení mýtnych poplatkov, ktoré platili 1,5 roka, sa flámska vláda rozhodla rozšíriť mýtnu cestnú sieť o ďalších 157 kilometrov. Valónsku pribudnú 4 kilometre. V Bruseli už existovalo mýto pre všetky diaľnice a iné cesty v regióne.

Vo Flámsku a vo Valónsku sa dopĺňajú tieto oddiely:

– Flámsko

N14 od križovatky s R16 (Lier) až po priesečník s bodom E34 (Zoersel)

N35 od križovatky s N43 (Deinze) až po križovatku  s N37 (Tielt)

N35 od križovatky s N50 (Pittem) k priesečníku s N330 (Avekapelle)

N42 od križovatky s N8 až po hranicu s Valónskom

N43 od križovatky s R8 v Kortrijku k priesečníku s prívodnou cestou k R4 v Gente

N73 z centra mesta Heppen (štart N73) ku križovatke s N762 v Kinrooi

– Valónsko

Vo Valónsku sa k mýtnej cestnej sieti pridajú 4 km cesty:

N5: od križovatky s N5 (Couvin) ku križovatke s diaľnicou „Ry de Roe“.

Toto je prvá časť okružnej cesty Couvin. Táto nedávno otvorená časť prispieva k zlepšeniu bezpečnosti cestnej premávky a mobility.

  1. Tarify

Ako už bolo oznámené, tarify pre sieť Sofico vo Valónsku budú upravené od 1. januára. Vo Flámsku a v Bruseli sa k tomuto dátumu zavedie tarifná diferenciácia pre vozidlá Euro 5 a Euro 6.

Tarify za vozidlo Euro 5 sa zvyšujú o 1 cent.

Od 1. januára sa na platených cestách v Belgicku uplatnia tieto tarify:

Valónsko (bez VAT) Flámsko, Bruselská diaľnica Brusel
3.5-12 ton 12-32 ton > 32 ton 3.5-12 ton 12-32 ton > 32 ton 3.5-12 ton 12-32 ton > 32 ton
Euro 0 0.149 0.199 0.203 0.149 0.199 0.204 0.191 0.268 0.297
Euro 1 0.149 0.199 0.203 0.149 0.199 0.204 0.191 0.268 0.297
Euro 2 0.149 0.199 0.203 0.149 0.199 0.204 0.191 0.268 0.297
Euro 3 0.129 0.179 0.183 0.128 0.179 0.183 0.166 0.242 0.272
Euro 4 0.098 0.148 0.152 0.097 0.148 0.152 0.134 0.211 0.24
Euro 5 0.077 0.127 0.131 0.085 0.136 0.140 0.121 0.197 0.227
Euro 6 0.077 0.127 0.131 0.075 0.126 0.13 0.101 0.177 0.207

 

  1. Výška pokút

Od 1. januára 2018 sa pokuta zmení. Namiesto paušálnej pokuty vo výške 1 000 EUR za zistené porušenie sa v závislosti od závažnosti porušenia ukladá premenná pokuta. Nasledujúce pokuty:

1000 EUR za porušenie kategórie A:

– Manipulácia palubnej jednotky na podvodné účely;

– falšovanie dokladov o vozidle potrebných na stanovenie maximálnej povolenej hmotnosti a emisnej normy Euro (na podvodné účely).

800 EUR za porušenie kategórie B:

– Vo vozidle sa nenachádza elektronické registračné zariadenie (OBU) predpísané pre Belgicko;

– v dotknutom vozidle nebol uzavretý žiaden servisný kontrakt s poskytovateľom mýta v Belgicku.

500 EUR za porušenie kategórie C:

– elektronické registračné zariadenie (OBU) nie je zapnuté;

– elektronické registračné zariadenie (OBU) na palube vozidla pochádza z iného vozidla;

– používanie cestnej siete, hoci zmluva o poskytovaní služieb s poskytovateľom bola ukončená;

– používanie cestnej siete s OBU po tom, čo sprístupnené finančné prostriedky už nie sú dostatočné;

– OBU signalizuje problém alebo sa nezdá, že funguje a vlastník vozidla sa okamžite nekontaktuje s poskytovateľom služieb;

-OBU signalizuje problém alebo sa zdá, že nefunguje a majiteľ vozidla sa neodkladne spojí s poskytovateľom služieb, ale nevykoná obdržané pokyny

100 EUR za porušenie kategórie D:

– akékoľvek iné porušenie výberu mýta, ktoré sa neuvádza vyššie.

  1. Doplnková kategória vozidiel, ktoré spadajú do mýtneho spoplatnenia 

Okrem toho od 1. januára 2018 bude existovať ďalšia kategória vozidla, na ktorú sa bude vzťahovať mýto. Jedná sa o BE-traktory: traktory kategórie N1 (menšie alebo rovné 3,5 tony) s kódom karosérie BC, ktoré ťahajú náves s výslednou kombinovanou hmotnosťou viac ako 3,5 tony. Pre tieto platí rovnaké mýto ako pre nákladné automobily. Poplatok za kilometer závisí od hmotnostnej triedy, emisného štandardu a použitej cesty.

 

Zdroj: Transservice/Viapass

Foto: Viapass