Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Zavedenie minimálnej mzdy v Nemecku: Neriskujte pokuty a KONTAKTUJTE NÁS!

NOVINKY 

18.06.2018 

Poslanci EP dnes v Štrasburgu neschválili kompromisnú dohodu o pravidlách pre vysielanie vodičov a ďalším pravidlám pre cestnú dopravu, ktorú pripravil výbor pre dopravu TRAN.

Všetko sa opätovne preskúma v júli s mnohými pozmeňovacími návrhmi, avšak môže sa stať, že parlament neschváli nič.

 

05.01.2017

Minimálna mzda sa od 01.01.2017 zvyšuje zo súčasných 8,50€ na 8,84€ za hodinu. 

Aplikácia na evidenciu času:

Ministerstvo poskytuje aj svoju vlastnú aplikáciu na evidenciu času. Aplikácia sa volá BMAS-APP“einfach erfasst“.

Zjednodušená evidencia pracovného času je možná pri zamestnancoch, ktorí vykonávajú výlučne mobilnú činnosť.

Stiahnuť si ju môžete TU!

Od 1. 1. 2015 platí na území Nemecka plošná minimálna mzda, ktorá sa vzťahuje na všetky, tj. aj mobilných zamestnancov tuzemských aj zahraničných firiem.

Zákon o minimálnej mzde (MiLoG) stanovuje, okrem hodinovej mzdy prinajmenšom 8,50 EUR/h, takisto povinnosť hlásenia pracovnej činnosti a jej dokumentáciu.

MiLoG sa vzťahuje iba na zamestnancov, to znamená, že kto vykonáva prácu ako samostatne zárobkovo činná osoba nemá nárok na zákonnú minimálnu mzdu.

Každý dopravca z iného štátu pred vyslaním vodiča do Nemecka musí zostaviť plán vyslania vodiča a oznámiť Colnému úradu v Kolíne nad Rýnom meno, priezvisko a dátum narodenia vodiča na predpísanom formulári v nemeckom jazyku za každého vodiča a tiež predpokladaný začiatok práce v Nemecku a očakávanú dobu trvania práce.

Následne v pracovných výkazoch každého vodiča musí zamestnávateľ oddelene evidovať pracovnú dobu v Nemecku vždy najneskôr do 7 dní od vykonania práce.

Všetky formuláre musia byť vyplnené v nemeckom jazyku, pre prípadnú kontrolu je potrebné ich uchovávať 2 roky.

Zákon o minimálnej mzde (MiLoG) nezapočítava do minimálnej hodinovej mzdy príspevok zamestnávateľa.

Do minimálnej mzdy sa nepočítajú príspevky na:

  • stravné,
  • náhradu životných nákladov, tzv. diét,
  • nadčasové hodiny,
  • príspevky za prácu vo sviatok, nedeľu
  • príspevky na dovolenku
  • vianočné príspevky (s výnimkou výpočtu mzdy za mesiac december)

Do 31. 12. 2017 platí v Nemecku pre niektoré odvetvia s tzv. tarifnými zmluvami výnimky z MiLoG v prípadoch, keď sú tarifné zmluvy pod úrovňou 8,50 €. Jedná sa hlavne o:  mäsiarov (mäso spracovateľský priemysel), kaderníkov, zamestnancov v práčovniach, agentúrnych zamestnancov (promotérov, bezpečnostný personál, upratovačky), zdravotnícky personál, smetiarov atď.

Od 1. 1. 2018 však minimálna mzda bude platiť pre všetkých zamestnancov na území Nemecka.

Pri nedodržiavanie MiLoG je colný úrad oprávnený udeliť pokutu vo výške 30 000 €, pri neplatení základnej minimálnej mzdy až 500 000 €. Ak colný úrad udelí firme pokutu, tá je na „primeraný čas“ vyradená z možnosti zúčastniť sa verejného obstarávania.

TRANSSERVICE ponúka riešenie:

Náš servis zahŕňa:

  • Zostavenie potrebného plánu vyslania vodičov do Nemecka
  • Vyplnenie a zaslanie oznámenia príslušnému orgánu o vyslaní vodičov do Nemecka

Spoločnosť TRANSSERVICE bude pozorne denne sledovať všetky dostupné informácie a bude okamžite na všetky zmeny reagovať a informovať.

V prípade záujmu o viac informácií nás kontaktujte na dole uvedených telefónnych číslach:

Tel: +421 (0) 31 784 2352

Mobil: +421 (0) 902 624 876 alebo +421 (0) 918 426 863

info @ transservice.sk

TRANSSERVICE, s.r.o.
Zoltána Kodálya 1423/23
925 21 Sládkovičovo
Slovenská republika