Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Zastupovanie dopravcov vo Francúzsku: Počet kontrol každým dňom vzrastá!

Vážení dopravcovia,

počet kontrol vo Francúzsku ohľadne zákona Loi Macron každým dňom vzrastá!

Boli sme informovaní, že vodiči počas svojej cesty po Francúzsku nemali pri sebe osvedčenie, ktoré požaduje nový zákon Loi Macron a dnes im bola uložená pokuta až do výšky 2000 Eur.

V prípade ak zaisťujete prepravu Z alebo DO Francúzska, prípadne vykonávate kabotáž na území Francúzska musíte dodržiavať novú právnu úpravu vzťahujúci sa k zahraničným vodičom a musíte menovať svojho zástupcu vo Francúzsku.

Preto Vám odporúčame v záujme ochrany pred hroziacimi postihmi, aby Vaši vodiči mali správne vyplnený Attestation de detachement (certifikát/osvedčenie) a kópiu pracovnej zmluvy.

TRANSSERVICE Vám ponúka efektívne riešenie zákona Loi Macron za dobrú cenu. Certifikát u nás získate od 1,75 eur! Cena závisí od počtu certifikátov.  

 

Kontaktujte nás!

Tel: +421 (0) 31 784 2352

Mobil: +421 (0) 902 624 876 alebo +421 (0) 918 426 863

E-mail: info@transservice.sk

 

TRANSSERVICE, s.r.o.
Zoltána Kodálya 1423/23
925 21 Sládkovičovo
Slovenská republika