Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Zákon Loi Macron vo Francúzsku – VYŠŠIE SANKCIE!

18Nižšie nájdete nové informácie o sankciách týkajúcich sa zákona Macron vo Francúzsku.

Zákon č. 2018-771 z 5. septembra 2018 stanovuje prísnejšie sankcie v prípade porušenia ustanovení týkajúcich sa vysielania pracovníkov.

 

Dôležité zmeny:

– Suma správnych pokút sa teraz zdvojnásobila. Výška správnych sankcií sa teraz zdvojnásobila (z 2000 na 4000 EUR a z 4000 EUR na 8000 EUR )

– Okrem toho sa doba opakovania zvýšila na 2 roky namiesto na 1 roka,

– V prípade opakovaného porušovania nesmie pokuta presiahnuť 500 000 EUR,

– Kontrolór je tiež povinný skontrolovať, či dopravca zaplatil administratívne pokuty,

– Prevádzkovateľovi bola teraz udelená nová právomoc a to informovať príslušné správne orgány v prípade nedodržania (zaplatenie správnej pokuty) a zakázať poskytovanie služieb na obdobie dvoch mesiacov, ktoré sa môže obnoviť. Službu nemožno začať, iba ak je porušenie odstránené.

– Okrem toho námietky voči konaniu nemajú za následok prerušenie konania na vymáhanie pohľadávky (správna sankcia).

TRANSSERVICE ponúka najkomplexnejšie riešenie:

Náš servis zahŕňa:

  • Poskytnutie certifikátu pre vodičov s každým typom zmluvy,
  • Online riadenie dokumentov v priebehu platnosti certifikátu vodiča pre požadovaných nasledujúcich 18 mesiacov,
  • Poskytnutie všetkých potrebných dokumentov v prípade kontroly alebo v prípade, že Francúzske úrady požadujú iné informácie.

Spoločnosť TRANSSERVICE bude pozorne denne sledovať všetky dostupné informácie a bude okamžite na všetky zmeny reagovať a informovať,

V prípade záujmu o viac informácií nás kontaktujte na dole uvedených telefónnych číslach:

Tel: +421 (0) 31 784 2352

Mobil: +421 (0) 902 624 876 alebo +421 (0) 918 426 863

info@transservice.sk

TRANSSERVICE, s.r.o.
Zoltána Kodálya 1423/23
925 21 Sládkovičovo
Slovenská republika