Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Zákazy jázd na obdobie od 5.2.2018 do 11.2.2018

Zákazy jázd na obdobie od 5.2.2018 do 11.2.2018
————————————————————-

Štvrtok 8.február 2018
————————————————————-
Slovinsko 08:00h-21:00h (Day of Slovenian Culture)

Sobota 10.február 2018
————————————————————-
Rakúsko 15:00h-24:00h
Francúzsko 22:00h-00:00h
Luxembourg 21:30h-00:00h (v smere na Francúzsko)
Luxembourg 23:30h-00:00h (v smere na Nemecko)
Maďarsko 22:00h-24:00h (pre vozidlá,ktoré nespĺňajú emisnú triedu Euro 3 a vyššiu)

Nedeľa 11.február 2018
————————————————————-
Rakúsko 00:00h-24:00h
Česká Republika 13:00h-22:00h
Francúzsko 00:00h-22:00h
Luxembourg 00:00h-21:45h
Nemecko 00:00h-22:00h
Slovensko 00:00h-22:00h
Slovinsko 08:00h-21:00h
Švajčiarsko 00:00h-24:00h
Maďarsko 00:00h-22:00h (pre vozidlá,ktoré nespĺňajú emisnú triedu Euro 3 a vyššiu)
Taliansko 09:00h-22:00h
Liechtenstein 00:00h-24:00h

 

Zdroj: Transservice/zakazyjazd.sk

Foto: Internet