Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Zákazy jázd na obdobie od 22.12.2017 do 31.12.2017

Zákazy jázd na obdobie od 22.12.2017 do 31.12.2017
——————————————————————————–

Piatok 22.december 2017

Chorvatsko 15:00h-23:00h

————————————————————-

Sobota 23.december 2017

Rakúsko 10:00h-14:00h (A12 a A13 v smere na Taliansko)
Rakúsko 15:00h-24:00h
Francúzsko 22:00h-00:00h
Luxembourg 21:30h-00:00h (v smere na Francúzsko)
Luxembourg 23:30h-00:00h (v smere na Nemecko)
Švajčiarsko 22:00h-00:00h
Maďarsko 22:00h-24:00h (pre vozidlá,ktoré nespĺňajú emisnú triedu Euro 3 a vyššiu)
Taliansko 08:00h-14:00h

————————————————————-

Nedeľa 24.december 2017

Rakúsko 00:00h-24:00h
Chorvátsko 15:00h-23:00h
Česká Republika 13:00h-22:00h (Štedrý večer)
Francúzsko 00:00h-24:00h
Luxembourg 00:00h-24:00h (v smere na Francúzsko)
Luxembourg 00:00h-21:45h,23:30h-00:00h (v smere na Nemecko)
Slovensko 00:00h-22:00h (Vianočné sviatky)
Slovinsko 08:00h-21:00h
Švajčiarsko 00:00h-24:00h
Maďarsko 00:00h-24:00h (pre vozidlá,ktoré nespĺňajú emisnú triedu Euro 3 a vyššiu)
Taliansko 09:00h-22:00h
Liechtenstein 00:00h-24:00h

————————————————————-

Pondelok 25.december 2017

Rakúsko 00:00h-22:00h (Vianočné sviatky)
Chorvátsko 14:00h-23:00h (Vianočné sviatky)
Česká Republika 13:00h-22:00h (Vianočné sviatky)
Francúzsko 00:00h-22:00h (Vianočné sviatky)
Luxembourg 00:00h-24:00h (v smere na Francúzsko)
Luxembourg 00:00h-21:45h,23:30h-00:00h (v smere na Nemecko)
Nemecko 00:00h-22:00h (Vianočné sviatky)
Poľsko 08:00h-22:00h (Vianočné sviatky)
Slovensko 00:00h-22:00h (Vianočné sviatky)
Slovinsko 08:00h-21:00h (Vianočné sviatky)
Švajčiarsko 00:00h-24:00h (Vianočné sviatky)
Maďarsko 00:00h-24:00h (pre vozidlá,ktoré nespĺňajú emisnú triedu Euro 3 a vyššiu)
Taliansko 09:00h-22:00h (Vianočné sviatky)
Liechtenstein 00:00h-24:00h (Vianočné sviatky)

————————————————————-

Utorok 26.december 2017

Rakúsko 00:00h-22:00h (Vianočné sviatky-St Stephan’s Day)
Chorvátsko 14:00h-23:00h (Vianočné sviatky -St Stephan’s Day)
Česká Republika 13:00h-22:00h (Boxing Day (St. Stephen’s Day)
Luxembourg 00:00h-21:45h
Nemecko 00:00h-22:00h (Vianočné sviatky)
Poľsko 08:00h-22:00h (Vianočné sviatky)
Slovensko 00:00h-22:00h (Vianočné sviatky)
Slovinsko 08:00h-21:00h (Deň jednoty a nezávislosti Slovinska)
Švajčiarsko 00:00h-05:00 hhttp://trafficban.com/see.traffic_ban.details.9329.en.html
Maďarsko 00:00h-22:00h (pre vozidlá,ktoré nespĺňajú emisnú triedu Euro 3 a vyššiu)
Taliansko 09:00h-22:00h (Vianočné sviatky)
Liechtenstein 00:00h-24:00h (Vianočné sviatky)

————————————————————-

Piatok 29.december 2017

Chorvátsko 15:00h-23:00h

————————————————————-

Sobota 30.december 2017

Rakúsko 15:00h-24:00h
Francúzsko 22:00h-00:00h
Luxembourg 21:30h-00:00h (v smere na Francúzsko)
Luxembourg 23:30h-00:00h (v smere na Nemecko)
Švajčiarsko 22:00h-00:00h
Maďarsko 22:00h-00:00h (pre vozidlá,ktoré nespĺňajú emisnú triedu Euro 3 a vyššiu)

————————————————————-

Nedeľa 31.december 2017

Rakúsko 00:00h-22:00h
Chorvátsko 15:00h-23:00h
Česká Republika 13:00h-22:00h
Francúzsko 00:00h-24:00h
Luxembourg 00:00h-24:00h (v smere na Francúzsko)
Luxembourg 00:00h-21:45h,23:30h-00:00h (v smere na Nemecko)
Slovensko 00:00h-22:00h
Slovinsko 08:00h-21:00h
Švajčiarsko 00:00h-24:00h
Maďarsko 00:00h-24:00h (pre vozidlá,ktoré nespĺňajú emisnú triedu Euro 3 a vyššiu)
Taliansko 09:00h-22:00h
Liechtenstein 00:00h-24:00h

Zdroj: Transservice/zakazyjazd.sk

Foto: Internet