Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Zákazy jázd na obdobie od 27.7.2018 do 29.7.2018

Pozrite si zákazdy jázd kamiónov

Zákazdy jázd kamiónov na obdobie od 27.07.2018 do 28.07.2018

Piatok 27.júl 2018

Česká Republika 17:00h-21:00h

Poľsko 18:00h-22:00h

Taliansko 16:00h-22:00h

 

Sobota 28.júl 2018

Rakúsko 10:00h-15:00h (A12 a A13,ak je cieľ v Taliansku,alebo trasa vedie cez Taliansko)

Rakúsko 15:00h-24:00h

Chorvátsko 04:00h-14:00h

Česká Republika 7:00h-13:00h

Francúzsko 07:00h-19:00h

Luxembursko 21:30h-00:00h (v smere na Francúzsko)

Luxembursko 23:30h-00:00h (v smere na Nemecko)

Nemecko 07:00h-20:00h

Poľsko 08:00h-14:00h

Slovensko 07:00h-19:00h

Slovinsko 06:00h-16:00h (on the sections of roads indicated in paragraphs 11, 12, 13, 14 and 22) http://trafficban.com/country.slovenia.moreinfo.173.en.html

Slovinsko 08:00h-13:00h

Maďarsko 15:00h-24:00h

Taliansko 08:00h-22:00h

 

Nedeľa 29.júl 2018

Rakúsko 00:00h-22:00h

Chorvátsko 12:00h-23:00h

Česká Republika 13:00h-22:00h

Francúzsko 00:00h-22:00h

Luxembourg 00:00h-21:45h

Nemecko 00:00h-22:00h

Poľsko 08:00h-22:00h

Slovensko 00:00h-22:00h

Slovinsko 08:00h-21:00h

Slovinsko 08:00h-22:00h (on the sections of roads indicated in paragraphs 11, 12, 13, 14 and 22)

Švajčiarsko 00:00h-24:00h

Maďarsko 00:00h-22:00h

Taliansko 07:00h-22:00h

Liechtenštiansko 00:00h-24:00h

 

Zdroj: Transserivce/zakazyjazd.sk

Foto: Internet