Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Zákazy jázd na obdobie od 14.8.2018 do 19.8.2018

Pozrite si zákazdy jázd kamiónov.

Zákazy jázd na obdobie od 14.8.2018 do 19.8.2018

Utorok 14.august 2018

Chorvátsko 15:00h-23:00h
Francúzsko 22:00h-00:00h
Luxembourg 21:30h-00:00h (v smere na Francúzsko)
Luxembourg 23:30h-00:00h (v smere na Nemecko)
Poľsko 18:00h-22:00h

Streda 15.august 2018

Rakúsko 00:00h-22:00h
Chorvátsko 14:00h-23:00
Francúzsko 00:00h-22:00h
Luxembourg 00:00h-21:45h
Poľsko 08:00h-22:00h
Slovinsko 08:00h-21:00h
Taliansko 08:00h-22:00h
Liechtenstein 00:00h-24:00h

Piatok 17.august 2018

Česká Republika 17:00h-21:00h
Poľsko 18:00h-22:00h

Sobota 18.august 2018

Rakúsko 07:00h-15:00h (A12 a A13 v smere na Nemecko)
Rakúsko 10:00h-15:00h (A12 a A13 v smere na Taliansko)
Rakúsko 15:00h-24:00h
Chorvátsko 04:00h-14:00h
Česká Republika 07:00h-13:00h
Francúzsko 07:00h-19:00h
Luxembourg 21:30h-00:00h (v smere na Francúzsko)
Luxembourg 23:30h-00:00h (v smere na Nemecko)
Nemecko 07:00h-20:00h
Poľsko 08:00h-14:00h
Slovensko 07:00h-19:00h
Slovinsko 06:00h-16:00h (on the sections of roads indicated in paragraphs 11, 12, 13, 14 and 22)
Slovinsko 08:00h-13:00h
Maďarsko 15:00h-24:00h
Taliansko 08:00h-16:00h

Nedeľa 19.august 2018

Rakúsko 00:00h-22:00h
Chorvátsko 12:00h-23:00h
Česká Republika 13:00h-22:00h
Francúzsko 00:00h-22:00h
Luxembourg 00:00h-21:45h
Nemecko 00:00h-22:00h
Poľsko 08:00h-22:00h
Slovensko 00:00h-22:00h
Slovinsko 08:00h-21:00h
Slovinsko 08:00h-22:00h (on the sections of roads indicated in paragraphs 11, 12, 13, 14 and 22)
Švajčiarsko 00:00h-24:00h
Maďarsko 00:00h-24:00h
Taliansko 07:00h-22:00h
Liechtenstein 00:00h-24:00h

 

Zdroj: Transservice/zakazyjazd.sk

Foto: Pixabay