Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Zákazy jázd na obdobie 22.12.2018 a 30.12.2018

——————————————————-

Sobota 22.december 2018
——————————————————–
Rakúsko 15:00h-24:00h
Francúzsko 22:00h-00:00h
Luxembourg 21:30h-00:00h (v smere na Francúzsko)
Luxembourg 23:30h-00:00h (v smere na Nemecko)
Maďarsko 22:00h-24:00h (pre vozidlá,ktoré nespĺňajú emisnú triedu Euro3 a vyššiu)
Taliansko 09:00h-14:00h

——————————————————–

Nedeľa 23.december 2018
——————————————————–
Rakúsko 00:00h-22:00h
Česká Republika 13:00h-22:00h
Francúzsko 00:00h-22:00h
Luxembourg 00:00h-21:45h
Nemecko 00:00h-22:00h
Slovensko 00:00h-22:00h
Slovinsko 08:00h-21:00h
Švajčiarsko 00:00h-24:00h
Maďarsko 00:00h-22:00h (pre vozidlá,ktoré nespĺňajú emisnú triedu Euro3 a vyššiu)
Taliansko 09:00h-22:00h
Liechtenstein 00:00h-24:00h

——————————————————–

Pondelok 24.december 2018
——————————————————–
Chorvátsko 15:00h-23:00h
Česká Republika 13:00h-22:00h
Francúzsko 22:00h-00:00h
Luxembourg 21:30h-00:00h (v smere na Francúzsko)
Luxembourg 23:30h-00:00h (v smere na Nemecko)
Slovensko 00:00h-22:00h
Maďarsko 22:00h-24:00h (pre vozidlá,ktoré nespĺňajú emisnú triedu Euro3 a vyššiu)

——————————————————–

Utorok 25.december 2018
——————————————————–
Rakúsko 00:00h-22:00h
Chorvátsko 14:00h-23:00h
Česká Republika 13:00h-22:00h
Francúzsko 00:00h-22:00h
Luxembourg 00:00h-24:00h (v smere na Francúzsko)
Luxembourg 00:00h-21:45h,23:30h-00:00h ( v smere na Nemecko)
Nemecko 00:00h-22:00h
Poľsko 08:00h-22:00h
Slovensko 00:00h-22:00h
Slovinsko 08:00h-21:00h
Švajčiarsko 00:00h-24:00h
Maďarsko 00:00h-24:00h
Taliansko 09:00h-22:00h
Liechtenstein 00:00h-24:00h

——————————————————–

Streda 26.december 2018
——————————————————–
Rakúsko 00:00h-22:00h
Chorvátsko 14:00h-23:00h
Česká Republika 13:00h-22:00h
Luxembourg 00:00h-21:45h
Nemecko00:00h-22:00h
Poľsko 08:00h-22:00h
Slovensko 00:00h-22:00h
Slovinsko 08:00h-21:00h
Švajčiarsko 00:00h-24:00h
Maďarsko 00:00h-22:00h
Taliansko 09:00h-22:00h
Liechtenstein 00:00h-24:00h

——————————————————–

Sobota 29.december 2018
——————————————————–
Rakúsko 15:00h-24:00h
Francúzsko22:00h-00:00h
Luxembourg 21:30h-00:00h (v smere na Francúzsko)
Luxembourg 23:30h-00:00h (v smere na Nemecko)
Maďarsko 22:00h-24:00h (pre vozidlá,ktoré nespĺňajú emisnú triedu Euro3 a vyššiu)

——————————————————–

Nedeľa 30. december 2018

——————————————————–
Rakúsko 00:00h-22:00h
Česká Republika 13:00h-22:00h
Francúzsko 00:00h-22:00h
Luxembourg 00:00h-21:45h
Nemecko 00:00h-22:00h
Slovensko 00:00h-22:00h
Slovinsko 08:00h-21:00h
Švajčiarsko 00:00h-24:00h
Maďarsko 00:00h-22:00h
Taliansko 09:00h-22:00h
Liechtenstein 00:00h-24:00h

Zdroj: zakazyjazd

Foto: Internet