Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Zákazy jázd na obdobie 15.12.2018 a 16.12.2018

Sobota 15.december 2018
——————————————————–
Rakúsko 15:00h-24:00h
Francúzsko 22:00h-00:00h
Luxembourg 21:30h-00:00h (v smere na Francúzsko)
Luxembourg 23:30h-00:00h (v smere na Nemecko)
Maďarsko 22.00h-24:00h (pre vozidlá,ktoré nespĺňajú emisnú triedu Euro3 a vyššiu)

Nedeľa 16.december 2018
——————————————————–
Rakúsko 00:00h-22:00h
Česká Republika 13:00h-22:00h
Francúzsko 00:00h-22:00h
Luxembourg 00:00h-21:45h
Nemecko 00:00h-22:00h
Slovensko 00:00h-22:00h
Slovinsko 08:00h-21:00h
Švajčiarsko 00:00h-24:00h
Maďarsko 00:00h-22:00h (pre vpzidlá,ktoré nespĺňajú emisnú triedu Euro3 a vyššiu)
Taliansko 09:00h-22:00h
Liechtenstein 00:00h-24:00h

Zdroj: zakazyjazd