Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Zákazy jázd na obdobie 02.02.2019 – 03.02.2019

Zákazy jázd na obdobie 02.02.2019 – 03.02.2019


Sobota 2.február 2019
——————————————————–
Rakúsko 07:00h-15:00h (A12 a A13)
Rakúsko 15:00h-24:00h
Francúzsko 22:00h-00:00h
Luxembourg 21:30h-00:00h (v smere na Francúzsko)
Luxembourg 23:30h-00:00h (v smere na Nemecko)
Maďarsko 22:00h-24:00h (platí pre vozidlá,ktoré nespĺňajú emisnú triedu Euro 3 a vyššiu)
Liechtenstein 00:00h-24:00h

——————————————————–

Nedeľa 3.február 2019
——————————————————–
Rakúsko 00:00h-22:00h
Česká Republika 13:00h-22:00h
Francúzsko 00:00h-22:00h
Luxembourg 00:00h-21:45h
Nemecko 00:00h-22:00h
Slovensko 00:00h-22:00h
Slovinsko 08:00h-21:00h
Švajčiarsko 00:00h-24:00h
Maďarsko 00:00h-22:00h (platí pre vozidlá,ktoré nespĺňajú emisnú triedu Euro3 a vyššiu)
Taliansko 09:00h-22:00h
Liechtenstein 00:00h-24:00h

Zdroj, foto: zakazyjazd/pixabay