Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Zákazy jázd v Európe na obdobie od 6.11.2017 do 12.11.2017

Zákazy jázd na obdobie od 6.11.2017 do 12.11.2017
————————————————————-

Piatok 10.novembra 2017
Francúzsko 22:00h-00:00h
Poľsko 18:00h-22:00h

————————————————————-

Sobota 11.novembra 2017
Rakúsko 15:00h-24:00h
Francúzsko 00:00h-24:00h (deň prímeria)
Luxembourg 21:30h-00:00h (v smere na Francúzsko)
Luxembourg 23:30h-00:00h (v smere na Nemecko)
Poľsko 08:00h-22:00h (deň Nezávislosti)
Maďarsko 22:00h-24:00h (pre vozidlá,ktoré nespĺňajú emisnú triedu 3 a vyššiu)

————————————————————

Nedeľa 12.novembra 2017
Rakúsko 00:00h-22:00h
Česká Republika 13:00h-22:00h
Francúzsko 00:00h-22:00h
Luxembourg 00:00h-21:45h
Nemecko 00:00h-22:00h
Slovensko 00:00h-22:00h
Slovinsko 08:00h-21:00h
Švajčiarsko 00:00h-24:00h
Maďarsko 00:00h-22:00h (pre vozidlá,ktoré nespĺňajú emisnú triedu 3 a vyššiu)
Taliansko 09:00h-22:00h
Liechtenstein 00:00h-24:00h

Zdroj: Transservice/zakazyjazd.sk

Foto: Internet