Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Zákazy jázd v Európe na obdobie od 30.10.2017 do 5.11.2017

Zákazy jázd na obdobie od 30.10.2017 do 5.11.2017
————————————————————-

Utorok 31.október 2017
Chorvátsko 15:00h-23:00h
Francúzsko 22:00h-00:00h
Luxembourg 21:30h-00:00h (v smere na Francúzsko)
Luxembourg 23:30h-00:00h (v smere na Nemecko)
Nemecko 00:00h-22:00h  (deň Reformácie)
Poľsko 18:00h-22:00h
Slovinsko 08:00h-21:00h (deň Reformácie)
Maďarsko 22:00h-24:00h

————————————————————-

Streda 1.november 2017
Rakúsko 00:00h-22:00h (Sviatok všetkých svätých)
Chorvátsko 14:00h-23:00h (Sviatok všetkých svätých)
Francúzsko 00:00h-22:00h (Sviatok všetkých svätých)
Luxembourg 00:00h-21:45h
Nemecko 00:00h-22:00h (Sviatok všetkých svätých-Deň reformácie)
Poľsko 08:00h-22:00h (Sviatok všetkých svätých)
Slovensko 00:00h-22:00h (Sviatok všetkých svätých)
Slovinsko 08:00h-21:00h (Sviatok všetkých svätých)
Maďarsko 00:00h-22:00h (Sviatok všetkých svätých)
Taliansko 09:00h-22:00h (Sviatok všetkých svätých)
Liechtenstein 00:00h-24:00h (Sviatok všetkých svätých)

————————————————————-

Sobota 4.november 2017
Rakúsko 15:00h-24:00h
Francúzsko 22:00h-00:00h
Luxembourg 21:30h-00:00h (v smere na Francúzsko)
Luxembourg 23:30h-00:00h (v smere na Nemecko)
Maďarsko 22:00h-24:00h (pre vozidlá,ktoré nespĺňaju emisnú triedu 3 a vyššiu)

————————————————————-

Nedeľa 5.november 2017
Rakúsko 00:00h-22:00h
Česká Republika 13:00h-22:00h
Francúzsko 00:00h-22:00h
Luxembourg 00:00h-21:45h
Nemecko 00:00h-22:00h
Slovensko 00:00h-22:00h
Slovinsko 08:00h-21:00h
Švajčiarsko 00:00h-24:00h
Maďarsko 00:00h-22:00h (pre vozidlá,ktoré nespĺňajú emisnú triedu 3 a vyššiu)
Taliansko 09:00h-22:00h
Liechtenstein 00:00h-24:00h

Zdroj: Transservice/zakazyjazd.sk
Foto: Internet