Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Zákazy jázd v Európe na obdobie od 13.11.2017 do 19.11.2017

Zákazy jázd na obdobie od 13.11.2017 do 19.11.2017
————————————————————-

Piatok 17.november 2017

Česká Republika 13:00h-22:00h (deň boja za slobodu a demokraciu)
Slovensko 00:00h-22:00h (deň boja za slobodu a demokraciu)

————————————————————

Sobota 18.november 2017

Rakúsko 15:00h-24:00h
Francúzsko 22:00h-00:00h
Luxembourg 21:30h-00:00h (v smere na Francúzsko)
Luxembourg 23:30h-00:00h (v smere na Nemecko)
Maďarsko 22:00h-24:00h (pre vozidlá,ktoré nespĺňajú emisnú triedu 3 a vyššiu)

————————————————————-

Nedeľa 19.november 2017

Rakúsko 00:00h-22:00h
Česká Republika 13:00h-22:00h
Francúzsko 00:00h-22:00h
Luxembourg 00:00h-21:45h
Nemecko 00:00h-22:00h
Slovensko 00:00h-22:00h
Slovinsko 08:00h-21:00h
Švajčiarsko 00:00h-24:00h
Maďarsko 00:00h-22:00h (pre vozidlá,ktoré nespĺňajú emisnú triedu 3 a vyššiu)
Taliansko 09:00h-22:00h
Liechtenstein 00:00h-24:00h

Zdroj: Transservice.sk/zakazyjazd
Foto: Internet