Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Zákazníci Dachser Slovakia nahliadli pod pokrievku viedenského letiska

Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb Dachser Slovakia zorganizoval pre svojich obchodných partnerov exkurziu na viedenské letisko Schwechat a do svojej rakúskej pobočky Dachser Himberg. Účastníci celodennej akcie sa mohli sami presvedčiť, ako funguje prepojenie leteckých a pozemných prepráv, tzv. Dachser Interlocking.

Prvá časť programu sa odohrávala na letisku, kde mala skupina možnosť prezrieť si prostredie cargo terminálu. Účastníci sa dozvedeli, akými bezpečnostnými procesmi musí tovar po privezení na letisko prejsť, pozreli sa do exportnej a importnej haly a pozreli si celý proces balenia tovaru. Veľký záujem potom vzbudil výklad o špecifických oblastiach leteckej dopravy, ako sú napríklad preprava živých zvierat a preprava nebezpečného nákladu. Nasledovala prehliadka komerčnej časti letiska, kde návštevníci spoznali kompletnú procedúru odbavovania lietadiel a získali aj veľa zaujímavých informácií o samotnom viedenskom letisku.

Druhá časť programu bola venovaná prehliadke rakúskej pobočky Dachser Himberg. Logistickí odborníci firmy si pre svojich hostí pripravili prednášku zameranú na tému Dachser Interlocking – prepojenia pozemnej, leteckej a námornej prepravy. Na mieste si mohli prezrieť, ako funguje optimalizovaný príjem a odosielanie zásielok na termináloch zbernej služby a ako sa prepravné linky disponujú a plánujú.

„Naše pobočky pozemnej prepravy, ako je Dachser Himberg, ktoré odosielajú zásielky do všetkých kútov Európy, doslova pripomínajú letiskový terminál. Desiatky presne naplánovaných liniek sú priraďované k nákladovým rampám rovnako ako lietadlá  k zodpovedajúcim bránam,“ hovorí Roman Stoličný, managing director a člen predstavenstva Dachser Slovakia, a dodáva, „som veľmi rád, že sme našim zákazníkom mohli ponúknuť túto zaujímavú návštevu, ktorá im ukázala letisko, aj našu pobočku Himberg vrátane miest, kam sa bežne človek nemá možnosť dostať. Verím, že si vďaka tomu odnášajú jasnú predstavu o tom, čo sa deje s ich tovarom pri leteckej preprave a ako s ich zásielkami pracujeme na našich pobočkách pozemných prepráv.“

Zdroj: Transservice/Dachser

Foto: Dachser