Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Začali tendre na výmenu zvodidiel na D1

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS) vyhlásila tri verejné súťaže na zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľničných úsekoch D1 Trnava – križovatka Lúka, Ivachnová – Važec a Prešov – Budimír, vrátane privádzača Prešov, v celkovej dĺžke 113 kilometrov (km).

Predpokladané náklady všetkých troch zákaziek sú 93,656 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Práce zahŕňajú výmenu a doplnenie zvodidiel pre príslušné úrovne zachytenia v strednom deliacom páse a na krajniciach. NDS plánuje tieto investície financovať s využitím peňazí Kohézneho fondu Európskej únie cez Operačný program Doprava 2007 – 2013. Práce by sa mali uskutočniť v rokoch 2015 až 2017.

Predpokladaná cena prác na D1 Trnava – križovatka Lúka v dĺžke 46 kilometrov je 37,482 mil. eur bez dane. Lehota na otváranie ponúk je 10. septembra, práce sú plánované od 1. apríla 2015 do 31. októbra 2016. Výmena zvodidiel na D1 Ivachnová – Važec v dĺžke 45 km má predpokladanú cenu 37,89 mil. eur bez dane. Ponuky sa majú otvárať 9. septembra, práce sa majú uskutočniť 1. apríla 2015 až 31. októbra 2017. Uchádzači musia v oboch prípadoch preukázať, že za posledných päť rokov vykonali práce obdobného charakteru a rozsahu na diaľniciach, resp. rýchlostných cestách v celkovom objeme 35 mil. eur bez dane.

Odhadované náklady prác na D1 Prešov – Budimír v dĺžke vyše 19 km a privádzači Prešov v úseku 2,6 km dosahujú 18,283 mil. eur bez dane. Termín na otváranie ponúk je 8. septembra, práce sú plánované od 1. apríla do 31. októbra 2015. Požadovaný objem prác vykonaných v uplynulých piatich rokoch je 20 mil. eur bez dane.

NDS pred dvoma týždňami už vyhlásila dve súťaže na výmenu zvodidiel na rýchlostných cestách R1 v dĺžke vyše 61 km. Celkové odhadované náklady sú 25,261 mil. eur bez dane. Predpokladaná cena prác na R1 Trnava – Nitra v dĺžke 38,2 km a privádzači Nitra v dĺžke 6,6 km je 19,683 mil. eur bez dane. Lehota na otváranie ponúk je 25. augusta. Uchádzači musia preukázať, že za posledných päť rokov vykonali podobné práce za 20 mil. eur bez dane. Predpokladaná hodnota zákazky na R1 Šášovské Podhradie – Zvolen v dĺžke 16,4 km je 5,578 mil. eur bez dane. Ponuky sa majú otvárať 28. augusta, požadovaný objem prác je 4 mil. eur bez dane. Práce sú plánované od 1. apríla do 31. októbra 2015.

V rokoch 2015 až 2017 tak majú byť osadené zvodidlá spolu na 174 kilometroch diaľnic a rýchlostných ciest. Celkové predpokladané náklady na tieto práce sú 118,917 mil. eur bez dane. Ministerstvo dopravy už dohodlo s Európskou komisiou krytie nákladov z európskych zdrojov. Na Slovensku je v prevádzke takmer 418 km diaľnic, z toho 402 km v plnom profile so štyrmi pruhmi, a 195 km rýchlostných ciest, z čoho v plnom profile je 144 km.

NDS od roku 2013 obnovila alebo doplnila takmer 25 km zvodidiel. V tomto roku chce zvodidlá doplniť v dĺžke takmer 9 km a obnoviť v dĺžke 5,6 km na siedmich úsekoch diaľnic a rýchlociest. V prvom štvrťroku tohto roka ich doplnila v dĺžke 5,45 km a obnovila v dĺžke 2,25 km.

Zdroj: netky.sk

Foto: Ilustračné, internet