Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Začal tender na dokumentácie a dozor pre R2 pri Trenčíne

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS) vyhlásila verejnú súťaž na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie a ponuku, ako aj výkon autorského dozoru pre stavbu rýchlostnej cesty R2 Mníchova Lehota – Ruskovce. Predpokladaná cena za poskytnutie týchto služieb je 4,1 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Ako vyplýva z oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania, lehota na otváranie ponúk je 27. mája. Ide o úsek R2 v dĺžke 15,5 kilometra v okresoch Trenčín a Bánovce nad Bebravou.

Budúci dodávateľ má dodať dokumentáciu na stavebné povolenie do ôsmich mesiacov od účinnosti zmluvy a dokumentáciu na ponuku do troch mesiacov od výzvy objednávateľa. Autorský dozor bude vykonávať od odovzdania staveniska do ukončenia stavby v rozsahu 2 500 hodín. Záujemcovia môžu požiadať o vysvetlenie podmienok účasti alebo súťažných podkladov písomne najneskôr do 13. mája.

Pripravovaná stavba R2 Mníchova Lehota – Ruskovce je v procese stavebného konania. Výstavba úseku by sa podľa predpokladov mohla začať v roku 2016 a skončiť v roku 2019. Územné rozhodnutie stavby je právoplatné od februára 2011. Na tomto úseku je plánovaná križovatka Mníchova Lehota a 31 mostov. Nadviaže na pripravovaný úsek R2 križovatka D1 Chocholná – Mníchova Lehota (8,7 km) s plánom výstavby v rokoch 2017 až 2020. Nasledujúci úsek R2 Ruskovce – Pravotice (10,6 km) v polovičnom profile, ktorý bude obchvatom Bánoviec nad Bebravou, je vo výstavbe od tohto roka a dokončený bude v roku 2016.

Zdroj: netky.sk