Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Výzva ku kontrole emisných tried pre české mýto!

ŘSD ČR ako Prevádzkovateľ systému výkonového spoplatnenia uskutoční vopred oznámenú kontrolu emisných tried vozidiel evidovaných v systéme.

Od 1. júla bude na www.mytocz.cz k dispozícii nová verzia tabuľky emisných tried.

Emisnú trieda vozidla „Euro 0“ až „Euro V+“ ste pri evidencii vozidla do systému uviedli podľa údaju – kódu – v technickom preukaze. Tabuľku kódov a k nim príslušné emisné triedy nájdete tu vo formáte PDF. Všimnite si, že pokiaľ údaj o emisnej úrovni v dokladoch vozidla nemáte alebo svoj kód v tabuľke nenájdete, je možné použiť aj dátum prvej registrácie vozidla v štáte EU podľa spodného riadku tabuľky.

Pokiaľ zistíte, že emisná trieda vozidla určená podľa technického preukazu neodpovedá, je potrebné:

  • uzavrieť účet vozidla v mýtnom systéme
  • zaregistrovať vozidlo znovu so správnymi údajmi.
  • Prípadné rozdiely vo vyúčtovaní mýtneho budú vyrovnané mimo obslužnú sieť

Zdroj: mytocz.eu

Foto: Ilustračné, internet