Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Využívate TRAJEKTY? Prečítajte si aktuálne informácie

Ukotvenie vozidiel nad 3,5T

Na trajekty nemôžu byť prijímané vozidlá nad 3,5T bez upevnenia. Medzinárodné námorné právo vyžaduje, aby vozidlá prepravované po mori mali medzi 2 a 4 viazacími bodmi na každej strane v závislosti od hmotnosti vozidla.

Upevňovacie body na oboch miestach vozidla na palube trajektu musia byť v súlade s vyhláškou A.581 (14) IMO, ktorá určujte pokyny pre zaistenie vozidla pre prepravu. Zaistenia vozidiel musia mať vhodnú konštrukciu a musia byť správne umiestnené.

Pracovníci na lodiach musia zabezpečiť, aby najmä pri trajektoch do Anglicka  bol  náklad na vozidle  bezpečne uložený.

Kontakt na políciu v Calais

V prípade komplikácií pri príchode do prístavu v Calais môžete volať miestnu políciu:

+33 3 21 46 98 56

Zaistíme Vám spoľahlivú rezerváciu pre Vaše vozidlo na hlavných trajektových linkách Európy. Naše služby sú Vám k dispozícii už pri vyhľadaní konkrétnej linky až po samotnú záväznú rezerváciu.

Využite našu on-line rezerváciu!

+421 (0) 31 784 2352

+421(0) 902 624 876

info @ transservice.sk