Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Výskumné centrum Toyoty bude spolupracovať s Michiganskou Univerzitou pri výskume umelej inteligence

Spoločnosť Toyota investuje 22 miliónov dolárov do výskumu vozidiel s autonómnym riadením a do projektov v  oblasti robotiky

Výskum Michiganskej univerzity zameraný na umelú inteligenciu, robotiku a autonómne riadenie získa od výskumného centra Toyota Research Institute (TRI) finančnú podporu vo výške 22 miliónov USD. Správu zamestnancom Michiganskej univerzity oznámil generálny riaditeľ TRI Gill Pratt.

„Spoločnosť Toyota má s Michiganskou univerzitou dlhodobé a vynikajúce pracovné vzťahy, a preto máme radosť, že rozšírime našu spoluprácu aj do oblasti umelej inteligencie,“ povedal Gill Pratt, generálny riaditeľ TRI, a doplnil: „Spolupráca medzi výskumníkmi a študentmi Michiganskej univerzity sa zameria na oblasť vývoja nových inteligentných technológií, ktoré prispejú k vyššej bezpečnosti a hospodárnosti cestovania. Rovnako sa zameriame na ich väčšie využitie v domácnostiach, či už z pohľadu seniorov alebo osôb so zvláštnymi potrebami.“

TRI v rámci uvedenej dohody poskytne Michiganskej univerzite počas štyroch rokov počiatočnú investíciu v objeme 22 miliónov dolárov na výskum v oblasti zlepšovania bezpečnosti jazdy, rozvoja asistenčných robotov a prostriedkov mobility v interiéroch, autonómneho riadenia a vzdelávania študentov.

Centrum TRI nedávno oznámilo založenie nového výskumného strediska na podporu výskumu autonómnych vozidiel v Ann Arbor (TRI-ANN) a prijatie profesorov robotiky Michiganskej univerzity Ryana Eusticeho a Edwina Olsona. Obaja profesori budú na čiastočný úväzok naďalej pôsobiť na Michiganskej univerzite. TRI-ANN je už tretím strediskom výskumného centra TRI a pripája sa tak k zastúpeniam TRI v Palo Alto v blízkosti Stanfordu, resp. v Cambridge.

TRI sa pre Ann Arbor rozhodla kvôli silnému potenciálu samotnej univerzity aj celého regiónu, najmä v oblastiach súvisiacich s nástupom vysokoúrovňových systémov na podporu riadenia, ktoré sa jedného dňa budú využívať v plne autonómnych vozidlách. TRI bude zároveň pôsobiť neďaleko dvoch tradičných areálov technických centier TTC (Toyota Technical Center).

Uvedená partnerská spolupráca je založená na zavedenej aktívnej prítomnosti automobilky Toyota v rámci komunity Ann Arbor. Obidve uvedené zastúpenia TTC dlhodobo spolupracujú s Michiganskou univerzitou v oblasti výskumu navzájom komunikujúcich vozidiel a bezpečnosti. Spoločnosť Toyota je zakladajúcim partnerom organizácie Mobility Transformation Center (MTC) na Michiganskej univerzite, ktorá je medziodborovou výskumnou a vývojovou iniciatívou so spoločnou podporou verejného a súkromného sektora, zameranou na vývoj základov komerčne životaschopného ekosystému vzájomne prepojených a automatizovaných vozidiel.

MTC prevádzkuje Mcity, jedinečné simulované mestečko na ploche o veľkosti 32 akrov v rámci univerzitného areálu. Výskumní pracovníci tu majú možnosť rýchlo a dôkladne testovať nové automobilové technológie v bezpečnom a kontrolovanom prostredí. Hlavným výskumným partnerom Inštitútu na výskum dopravy Michiganskej univerzity (UMTRI) je ďalej Spoločné výskumné centrum pre bezpečnosť Toyota (CSRC), ktoré sa zameriava na vyspelé bezpečnostné technológie.

„Naše laboratóriá na Michiganskej univerzite neustále posúvajú hranice robotiky v zmysle vnímania a chápania tohto sveta, pričom TRI umožňuje uplatňovať tieto nové poznatky v prakticky využiteľných produktoch,“ komentoval docent Ryan Eustice z Michiganskej univerzity.

„Problémy, ktoré rieši TRI na poli autonómnych automobilov, účinne posunú náš laboratórny výskum do oblasti zložitých vzorcov správania, akými sú pripájanie do prúdu idúcich vozidiel alebo schopnosť pochopiť úmysly ostatných vodičov na základe ich správania,“ poznamenal docent Edwin Olson z Michiganskej univerzity.

„Na Michiganskej univerzite úzko spolupracujeme s partnermi z priemyslu aj štátnej sféry v rámci revolúcie v oblasti prepojených, automatizovaných a autonómnych vozidiel, ktoré zásadným spôsobom zvýšia bezpečnosť a efektivitu dopravy osôb aj tovaru,“ povedal S. Jack Hu, viceprezident pre výskum na Michiganskej univerzite, a dodal: „Naše stále širšie partnerstvo so spoločnosťou Toyota pomôže rýchlejšie splniť uvedené ciele.“

Michiganská univerzita v rámci uvedenej dohody hromadne vyzve celý profesorský zbor na podávanie návrhov týkajúcich sa riešenia problémov v oblasti mobility, bezpečnosti a robotiky pre domácnosti.

Michiganská univerzita je už celé desaťročia stabilným zdrojom nápadov a kreatívnych ľudí, ktorí sa zaoberajú automobilovým výskumom a vývojom v tomto regióne aj za jeho hranicami,“ povedal Alec Gallimore z Michiganskej univerzity, držiteľ titulu Robert J. Vlasic Dean of Engineering, a doplnil: „Už sa tešíme na užšiu spoluprácu so spoločnosťou  Toyota, vďaka čomu začneme novú epochu inovácií s celosvetovým vplyvom.“

 

 

Zdroj: Transservice / Toyota

Foto: Toyota