Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

VYSIELANIE VODIČOV: Zákon o minimálnej mzde bude v Dánsku zavedený od 1. januára 2021

Od 1. januára 2021 musí byť všetkým vodičom, ktorí v Dánsku vykonávajú nákladnú alebo osobnú dopravu vyplatená mzda zodpovedajúca mzde národného odvetvia cestnej dopravy (zákon o minimálnej mzde). To platí pre zahraničné prepravné spoločnosti aj pri kabotáži alebo pri vykonávaní kombinovanej dopravy.

Podľa posledných oficiálnych informácií je minimálna hodinová sadzba pre vodičov na prepravu tovaru 164,96 DKK (22,14 EUR) a minimálna hodinová sadzba pre vodičov na prepravu cestujúcich 163,92 DKK (22 EUR).

Pred každou cestou musia všetky zahraničné dopravné spoločnosti oznámiť dánskym obchodným orgánom prostredníctvom registra pre „zahraničnú dopravu v Dánsku“ všetky činnosti kabotáže alebo kombinovanej dopravy v Dánsku.

Bude potrebné uviesť napríklad: informácie o spoločnosti, doprave, dátum začiatku a konca jazdy, údaje o vodičovi .

Očakáva sa, že register na oznamovanie týchto aktivít bude hotový začiatkom decembra.

V prípade kontroly vykonanej vnútroštátnymi orgánmi je vodič povinný predložiť:

  • Registráciu
  • Pracovnú zmluvu
  • Výplatné pásky (alebo iná dokumentácia s rovnocennými údajmi, kde je možné vidieť spôsob výpočtu mzdy v doprave, za obdobie)
  • Výpis z pracovnej doby pre vodiča za rovnaké obdobie ako je dokumentácia k platu / odmene.

Ak zahraničný dopravca nezaregistruje požadované činnosti, môže to mať za následok pokutu 10 000 DKK (1342 EUR). Všetky kontroly a pokuty sa zavedú od samého začiatku implementácie zákona o minimálnej mzde, takže nebude existovať obdobie solidarity.

TRANSSERVICE vám vždy poskytne najnovšie informácie.

Neváhajte nás kontaktovať o ďalšie informácie alebo môžete požiadať o naše služby TU. 

Tel: +421 (0) 31 784 2352

Mobil: +421 (0) 902 624 876 alebo +421 (0) 918 426 863

info@transservice.sk

TRANSSERVICE, s.r.o.
Z. Kodálya 1422/22
925 21 Sládkovičovo
Slovenská republika