Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Vozidlá do 3,5 t a francúzske požiadavky: Individuálna kontrolná kniha a vysielanie vodičov

Podľa francúzskeho kódexu dopravy všetci vodiči jazdiaci na vozidlách do 3,5 t alebo osobné vozidlá s maximálnym počtom 9 miest, vrátane zahraničných vodičov vyslaných do Francúzska, musia mať vo vozidle individuálnu kontrolnú knihu (LIC) a poskytnúť ju polícii v prípade kontroly.

Čo je to individuálna kontrolná kniha?

Jednotlivá kontrolná kniha (vo francúzštine „Livret Individuel de Contrôle“ – LIC) sa musí použiť na registráciu a kontrolu hodín práce a odpočinku vodičov podľa čl. R 3312-58 francúzskeho dopravného poriadku.

Takzvaný LIC by mal spomenúť denný pracovný čas vodiča vďaka denným záznamom, ktoré vydal a podpísal sám vodič.

LIC musí obsahovať nasledujúce povinné informácie:

  •  iné pracovné hodiny než prípadné vedenie vozidla;
  •  čas strávený na vozidle bez jazdy v prípade viacerých zamestnancov vo vozidle;
  •  hodiny odpočinku, obeda, prestávky (začiatok a koniec).

 

Vodiči vozidiel do 3,5 t a vodiči pre osobné vozidlá s maximálne 9 cestujúcimi musia mať v prípade kontroly prístup k LIC.

Je na vodičovi, aby vyplnil svoj vlastný denník na dennej báze. Zamestnávateľ je zodpovedný za rešpektovanie hodín práce a odpočinku a musí skontrolovať LIC vodičov, vydávať a podpisovať týždenné, mesačné a štvrťročné správy.

V každom prípade zamestnávateľ nemôže upraviť individuálnu LIC bez predchádzajúceho súhlasu príslušného vodiča.

Skutočnosť, že vo vozidle nebude LIC, môže viesť k administratívnym pokutám.

Aké sú povinnosti týkajúce sa vysielania vodičov vozidiel do 3,5 t?

Pripomíname, že zahraniční vodiči vozidiel do 3,5 t sú tiež povinní mať vo vozidle osvedčenie o vysielaní SIPSI a  môžu byť kontrolovaní orgánmi aj počas cestných kontrol.

TRANSSERVICE ponúka najkomplexnejšie riešenie:

Náš servis zahŕňa:

  • Poskytnutie certifikátu pre vodičov s každým typom zmluvy,
  • online riadenie dokumentov v priebehu platnosti certifikátu vodiča pre požadovaných nasledujúcich 18 mesiacov,
  • poskytnutie všetkých potrebných dokumentov v prípade kontroly alebo v prípade, že Francúzske úrady požadujú iné informácie,
  • spoločnosť TRANSSERVICE bude pozorne denne sledovať všetky dostupné informácie a bude okamžite na všetky zmeny reagovať a informovať,

V prípade záujmu o viac informácií nás kontaktujte na dole uvedených telefónnych číslach:

Tel: +421 (0) 31 784 2352

Mobil: +421 (0) 902 624 876 alebo +421 (0) 918 426 863

info@transservice.sk

TRANSSERVICE, s.r.o.
Zoltána Kodálya 1423/23
925 21 Sládkovičovo
Slovenská republika