Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Volvo City Safety: Významný systém ochrany pred nehodami

Označenie City Safety teraz zastrešuje všetky funkcie automatického brzdenia od spoločnosti Volvo Cars, ktoré sú súčasťou nového modelu Volvo XC90. Súčasťou štandardnej výbavy modelu XC90 sú neustále vylepšované technológie na prevenciu nehôd a zmierňovanie ich následkov, avšak teraz prichádza spoločnosť Volvo s ďalšou svetovou novinkou: systémom automatického brzdenia v situácii, ak vodič zatočí pred protiidúce vozidlo.

„Systém City Safety je jedným z najvyspelejších štandardných systémov na predchádzanie nehodám, ktoré možno nájsť v moderných vozidlách. V určitých situáciách sleduje vozidlá, cyklistov a chodcov, vo dne v noci,“ vysvetľuje profesorka Lotta Jakobsson, hlavná technická špecialistka pre bezpečnosť v centre bezpečnosti spoločnosti Volvo Cars.

Spoločnosť Volvo Cars je lídrom v oblasti bezpečnosti automobilov a už od uvedenia štandardného systému podpory brzdenia v roku 2006 patrí medzi priekopníkov technológie automatického brzdenia. Medzi priekopnícke technológie patrí systém City Safety prvej generácie, ktorý sa predstavil v roku 2008 ako riešenie automatického brzdenia pri nízkych rýchlostiach.

Systém City Safety v súčasnosti prijal rozšírenú novú úlohu a označuje všetky funkcie automatického brzdenia od spoločnosti Volvo Cars. Systém je aktívny pri všetkých rýchlostiach už od 4 km/h.

Automatické brzdenie na križovatkách – svetová novinka
Funkcia automatického brzdenia na križovatkách ako svetová novinka rieši bežný scenár na rušných križovatkách v meste aj diaľničných križovatkách, kde platí vyššia maximálna rýchlosť.

„Počas analýzy údajov o nehodách tohto typu sme zistili, že významnému počtu týchto nehôd by dalo zabrániť alebo by sa zmiernili ich následky, ak by bolo odbočujúce vozidlo vybavené systémom automatického brzdenia. Toto riešenie je ďalším príkladom toho, ako sa naše nové technológie zameriavajú na riešenie podstatných problémov z reálnej dopravy. Táto stratégia nás posúva čoraz bližšie k našej ambícii, aby od roku 2020 nebol v novom Volve nikto usmrtený ani vážne zranený,“ hovorí Lotta Jakobsson.

Funkcia automatického brzdenia City Safety
Cieľom pokročilého systému na zabránenie nehodám je pomôcť vodičovi prostredníctvom intuitívnej stratégie výstrahy a systému podpory brzdenia. Ak je kolízia neodvratná a vodič nereaguje na bezprostrednú hrozbu, systém začne sám automaticky brzdiť. Dôraz sa kladie na úplné zabránenie nehode alebo čo najväčšie zníženie rýchlosti vozidla pred nárazom. Systém City Safety zaznamenáva:

• protiidúce vozidlá vrátane motocyklov a bicyklov pri odbočovaní vľavo (alebo vpravo pri ľavostrannej premávke). Systém City Safety dokáže zaznamenať potenciálnu kolíziu a automaticky zabrzdiť, aby sa tak zabránilo nehode, prípadne sa zmiernili jej následky;
• vozidlá vrátane motocyklov, ktoré jazdia rovnakým smerom. Systém City Safety je schopný zabrániť zrážke v prípade, ak je relatívny rozdiel rýchlostí medzi dvoma vozidlami do 50 km/h. Pri vyšších rýchlostiach pomôže automatické brzdenie znížiť následky nehody;
• cyklistov, ktorí križujú dráhu vozidla alebo náhle zatočia pred vozidlo. Systém City Safety dokáže v závislosti od situácie zabrániť zrážke v prípade, ak je relatívny rozdiel rýchlostí do 45 km/h. Pri vyšších rýchlostiach pomôže automatické brzdenie zmierniť následky nehody;
• chodcov, ktorí vstúpia pred vozidlo. Systém City Safety dokáže zabrániť zrážke pri rýchlostiach do 45 km/h. Pri vyšších rýchlostiach pomôže automatické brzdenie zmierniť následky nehody.

Detekcia aj v tme
Funkciu systému City Safety zabezpečuje kombinácia kamery a radaru, ktoré sú integrované v hornej časti čelného skla pred vnútorným spätným zrkadlom. Najnovšia aktualizácia technológie využíva inteligentnejšiu, rýchlejšiu a mimoriadne citlivú kameru s megapixelovým rozlíšením v kombinácii s pokročilou reguláciou expozície. Toto riešenie umožňuje efektívnu činnosť technológií detekcie a automatického brzdenia aj pri jazde v tme.

Úlohou radaru je zaznamenávať objekty pred vozidlom, určiť ich polohu, pohyb a vzdialenosť od vozidla. Kamera slúži na identifikáciu typu objektu. Technológia nepretržite monitoruje objekt – a centrálna riadiaca jednotka používa údaje z kamery a radaru na vyhodnotenie rizika kolízie, pričom aktivuje čo najefektívnejšie protiopatrenie.

V núdzovej situácii systém vydá výstražný tón pre vodiča v kombinácii s vibračnou výstrahou vo forme krátkych brzdných impulzov a svetla blikajúceho v spodnej časti čelného skla.

Ak vodič zareaguje na upozornenie a začne brzdiť, systém v prípade potreby automaticky pripraví brzdový systém na čo najvyšší výkon. Ak vodič vôbec nereaguje, aktivuje sa funkcia automatického brzdenia. Približne 1,0 sekundy pred nárazom začne vozidlo brzdiť plnou silou.

Zabránenie nehodám v reálnej premávke
„Štatistiky ukazujú, že asi 90 percent všetkých nehôd spôsobujú nesústredení vodiči. Keďže systém City Safety je neustále v strehu, aj keď je vodič unavený alebo niečo odpútalo jeho pozornosť od riadenia, výrazne pomáha znížiť počet kolízií. Napríklad sme zaznamenali zníženie počtu čelných zrážok pri nízkej rýchlosti pri jazde v kolónach o viac než 20 percent*,“ povedala Lotta Jakobsson. Dodáva: „Naším cieľom je samozrejme neustále rozširovať funkcie technológie automatického brzdenia systému City Safety, aby dokázal sledovať viac objektov a dopravných situácií.“

City Safety avec freinage automatique aux intersections 148249_City_Safety_cyclist_detection 150047_The_all_new_Volvo_XC90_Cyclist_Detection 150048_The_all_new_Volvo_XC90_City_Safety_Intersection 150050_The_all_new_Volvo_XC90_City_Safety_in_darkness 150051_The_all_new_Volvo_XC90_City_Safety

Zdroj: Transservice/Volvo

Foto: Volvo/Youtube