Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Vodiči pozor: Organizácia mýtnych brán a mýtnic na diaľniciach v Poľsku

V súvislosti so zvýšením intenzity dopravy počas letného obdobia pripomíname o spôsobe organizácie dopravy a obsluhy mýtnych priechodov na diaľniciach v správe GDDKiA.Na mýtniciach: Stryków, Konin, Żernica a Karwiany boli vydelené špeciálne oranžové pruhy rýchlej platby pre vozidlá, ktoré za prejazd platia elektronicky prostredníctvom palubných jednotiek viaBOX a viaAUTO. Tieto vydelené pruhy sú na pravej strane mýtnice v smere jazdy.

Pri výbere správneho pruhu pomáhajú elektronické premenné tabule umiestnené pred vjazdom na mýtne priechody, svetelné tabule nad mýtnymi bránami ako aj zvislé značenie na ceste vo forme oranžových šípok.

tablice1(1)

Premenné elektronické tabule

 

IMG_8468_1_1(1)

Oranžový pruh na mýtnici

 

Organizácia mýtnych brán a mýtnic na diaľniciach
Počas výjazdu z diaľnice A4 cez mýtnu stanicu Karwiany alebo cez mýtnu stanicu Żernica je potrebné venovať zvláštnu pozornosť správnemu výberu príslušného výjazdového pruhu. Každý z nich je zreteľne a čitateľne označený tak, aby výjazd zo spoplatneného úseku diaľnice prebiehal čo najplynulejšie.

Zelená šípka označuje pruhy, ktoré sú otvorené a môže sa nimi prejsť, červený krížik označuje pruhy, ktoré sú zatvorené.

Vodiči, ktorí chcú mýto uhradiť manuálne, môžu si vybrať ľubovoľný otvorený výjazdový pruh, ktorý sa nachádza na ľavej strane mýtnice a nad ktorým je umiestnený preškrtnutý znak viaTOLL. Počet otvorených pruhov závisí od intenzity dopravy.
Vodiči osobných vozidiel, ktorí chcú mýto uhradiť elektronicky (viaAUTO), môžu si vybrať ľubovoľný otvorený výjazdový pruh, nad ktorým je umiestnený znak viaTOLL a zároveň znak zákazu vjazdu nákladných vozidiel. Najčastejšie je to tretí pruh sprava. V prípade vyššej intenzity dopravy, môžu byť sprístupnené aj zostávajúce dva pruhy sprava.
Vodiči nákladných vozidiel si môžu vybrať ľubovoľný otvorený výjazdový pruh, nad ktorým je umiestnený znak viaTOLL a zároveň znak s nápisom TIR. Počet otvorených pruhov závisí od intenzity dopravy – môžu byť sprístupnené maximálne 3 výjazdové pruhy zľava mýtnice.
Uvádzame schému značenia výjazdových pruhov.

via-oznakowanie-sk

Zdroj: Transservice, Viatoll.pl

Foto: Viatoll.pl