Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Vodiči pozor: Nemecké mýto sa od októbra vzťahuje aj na vozidlá od 7,5 tony

V Nemecku od 1. januára 2015 platia nové sadzby mýta pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou 12 ton a vyššie. Od 1.októbra 2015 Nemecko pripravilo rad zmien vo svojom mýtnom systéme. Od tohto dátumu sa bude povinnosť platiť mýto vzťahovať aj na vozidlá s celkovou hmotnosťou od 7,5 tony.

Nemecko zároveň bude tiež meniť sadzby mýta a súčasné rozdelenie vozidiel nahradia od 1. októbra 2015 štyri kategórie vozidiel podľa počtu náprav (2, 3, 4, 5 a viac náprav) s odstupňovaním podľa emisnej triedy. Najnižšia sadzba platí pre dvojnápravové vozidlá Euro 6 (8,1 ct/km), najvyššiu sumu za najazdený kilometer budú musieť platiť vozidlá s piatimi a viac nápravami a emisnou triedou Euro 0/Euro 1 (21,8 ct/km). Ďalšou novinkou v nemeckom mýtnom systéme bude rozšírenie spoplatnených komunikácií o ďalších 1 100 kilometrov štvorprúdových spolkových ciest. Táto zmena by mala nadobudnúť platnosť už 1.júla 2015.

bundesstrassenmaut_stage_730x247

Mýto v Nemecku respektíve jeho výber funguje na princípe techniky satelitného určovania polohy s modernou mobilnou komunikačnou technológiou.

Prevádzkovateľom mýtneho systému je spoločnosť Toll Collect, ktorá poskytuje tri rôzne možnosti rezervácie:

  • Automatická registrácia pomocou palubného prístroja zabudovaného vo vozidle, takzvaného On-Board Unit (OBU)
  • Manuálna registrácia na termináloch na výber mýtneho (platba kartou Toll Collect)
  • Manuálna registrácia cez internet

Základom celého systému je palubná jednotka Toll Collect, ktorá automaticky zaznamenáva prejazdy cestnými úsekmi elektronického mýta.

Zdroj: Transservice

Foto: toll-collect.de