Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Vodiči pozor: Aké zmeny prináša novela zákona o verejných cestách v Poľsku?

2. januára 2015 nadobúda účinnosť novela zákona o verejných cestách. Schválený zákon upravuje predpisy týkajúce sa pokút za priestupky vyplývajúce z nezaplatenia mýtneho poplatku za prejazd štátnych ciest, ktorý upravuje článok 13. ods. 1 bod 3 zákona o verejných cestách (tzv. elektronický poplatok).

Zmeny zjednodušujú zásady správnej zodpovednosti užívateľov ciest za neplnenie povinnosti, tzn. neuhrádzanie elektronického mýtneho poplatku.

Okrem toho boli zosúladené zásady výnimiek od úhrady elektronického poplatku a od poplatku za prejazd diaľnic pre všetky uniformované a špeciálne zložky, ako aj pre pohotovostné služby.
V zákone bola prenesená správna zodpovednosť za väčšinu priestupkov týkajúcich sa neuhradenia mýtnych poplatkov z vodiča vozidla na majiteľa vozidla. Ak majiteľ nie je držiteľom vozidla, pokuta bude vymáhaná od subjektu, na ktorý bolo prenesené právo používania tohto vozidla. Tento subjekt bude zodpovedný hlavne za všetky priestupky vyplývajúce z neuhradenia elektronického poplatku.

Za porušenie povinnosti úhrady elektronického poplatku bude udeľovaná finančná pokuta: v prípade jazdnej súpravy s prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony zloženej z osobného vozidla s prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 tony a prívesu vo výške – 500 PLN; v ostatných prípadoch vo výške – 1500 PLN.

Za porušenie povinnosti správneho používania palubnej jednotky určenej na výber elektronických poplatkov, bude udeľovaná finančná pokuta: v prípade jazdnej súpravy s prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony zloženej z osobného vozidla s prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 tony a prívesu – vo výške 250 PLN; v ostatných prípadoch – vo výške 750 PLN. Zákon tiež zavádza pravidlo, podľa ktorého subjektu, ktorý sa dopustí priestupku, za ktorý je udeľovaná finančná pokuta, nemôže byť v priebehu jedného dňa udelených viac pokút.

Kompletné znenie novely zákona nájdete tu, a znovelizované znenie zákona o verejných cestách nájdete tu.

Zdroj: Transservice/Viatoll

Foto: Viatoll