Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Vodiči by mali tento rok dostať do užívania takmer 57 km nových diaľnic

Vodiči by mali v tomto roku dostať do užívania takmer 57 kilometrov nových diaľnic a rýchlostných ciest. Také sú plány Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), ktorá chce v tomto roku ukončiť výstavbu piatich úsekov. Prevažne pôjde o časti diaľnice D1.

Otváranie dokončených diaľnic by malo začať v lete tohto roka. Do 30. júna je naplánované otvorenie 16,4 kilometrovej (km) časti D1 z Dubnej Skaly po Turany. Úsek sa nachádza pri Martine a jeho samotné dokončenie sa pre vplyv nepriaznivého počasia z minulého roka posunulo na koniec septembra tohto roku. Diaľnica ale má byť do konca júna sprejazdnená v plnom rozsahu.

Následne sa má v júli vodičom odovzdať do užívania 11,2-km úsek D1 na východe krajiny, z Fričoviec po Sviniu. Stavia sa od roku 2011 a nachádza sa pred Prešovom.

V septembri tohto roku by sa mala dokončiť prvá etapa časti D1 pri Levoči, z Jánoviec po Jablonov. Diaľnica mala byť pôvodne hotová už teraz vo februári, lehota výstavby sa ale predĺžila. Musí sa zabezpečiť stabilita horninového masívu v oblasti zárubného múru.

Druhá etapa tohto istého úseku z Jánoviec po Jablonov má naplánované ukončenie na november tohto roku. Aj pri tomto úseku sa posúvala lehota výstavby pre zabezpečenie stability horninového masívu v oblasti zárubného múru.

Podľa hovorcu NDS Michala Fúrika sa sprevádzkovaním týchto dvoch úsekov pri Levoči a časti D1 pri Prešove, z Fričoviec po Sviniu, vytvorí súvislý severný ťah diaľnice v dĺžke 132 kilometrov. Motoristi sa tak od Ivachnovej na Liptove dostanú po diaľnici až do Prešova.

V decembri tohto roka by pritom mali vodiči dostať do užívania aj úsek rýchlostnej cesty R2, ktorý tvorí ochvat Detvy. Ide o 10,38-km úsek zo Pstruše po Kriváň.

Zdroj: Netky.sk

Foto: Netky.sk