Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Zastupovanie dopravcov vo Francúzsku: Počet kontrol každým dňom vzrastá!

Zahraničný cestný autodopravcovia a prevádzkovatelia autodopravy, ktorí vykonávajú prepravnú činnosť z alebo do Francúzska, alebo vykonávajú kabotáž na území Francúzska, musia rešpektovať nové právne predpisy týkajúce sa zahraničných vodičov a musia vymenovať svojho zástupcu na Francúzskom území.

Na pokutách sa vybralo až 9765 EUR
Rozsiahla operácia zahŕňajúca niekoľko cestných kontrol kamiónov prebehla 16. októbra v Ile-de-France. Do akcie bolo zapojených až 38 policajtov. A výsledok? Polovica dopravných vozidiel nerešpektovala nové nariadenia a boli im udelené pokuty za 18 priestupkov. Na pokutách sa celkom vybralo 9765 Eur. Vyskytli sa pokuty za víkendový odpočinok na palube vozidla a 2 pokuty za to, že vodiči nemali vo vozidle správne dokumenty zahrňujúce v zákone Loi Macron.

Vybavte si zákon Loi Macron prosdtredníctvom nás a vyhnite sa pokutám.

ČO JE LOI MACRON?

LOI MACRON platí pre všetky prepravy do a z Francúzska, osôb aj nákladu bez ohľadu na veľkosť vozidla. Tento zákon neplatí pre SZČO a tranzitné jazdy. Za tranzit sa považujú aj turistické zájazdy so zatvorenými dvermi.

Vodič, vykonávajúci prepravu do / z Francúzska, vrátane kabotáže, má nárok na francúzsku minimálnu mzdu od 9,67 EUR / hodinu. Vodič má nárok nielen na francúzsku minimálnu mzdu, ale aj na ďalšie sociálne pravidlá, týkajúce sa pracovného času a odpočinku, prácu nadčas, ochrana zdravia pri práci a rovnosť pohlaví.

ODKEDY TO PLATÍ?
Zákon platí od 1. júla 2016.  Aj keď Francúzsko čelí konaniu pre porušenie práva na úrovni EÚ, zákon platí ihneď a bez zdržania.
Nová legislatíva Macrona Decree číslo 2016 – 418 zo 7. apríla 2016 vstúpila do platnosti 1. júla 2016.

MUSÍM TO RIEŠIŤ? PREČO?
Vodiči kamiónovej dopravy musia mať pri sebe po vjazde do Francúzska požadované dokumenty a kópiu pracovnej zmluvy. Inak im hrozia značné pokuty až vo výške 750 eur a ďalšie sankcie.

Pokiaľ máte záujem predísť sankciám, informujte sa o riešení na www.transservice.sk

MÁM ZÁUJEM, AKO TEDA ZAČAŤ?
Kontaktujte nás a my Vás informujeme o postupe. Výsledkom pre vás bude to, že budete mať francúzskeho zástupcu a certifikát pre vodiča pre vjazd do Francúzska.

Nemáte svojho zástupcu? Kontaktujte nás a získajte najviac efektívne riešenie zákona Loi Macron za dobrú cenu.

Kontaktujte nás na tel. čísle  +421 (0) 918 426 863 + 421 (0) 902 624 876.

TRANSSERVICE, s.r.o.
Zoltána Kodálya 1423/23
925 21 Sládkovičovo
Slovenská republika