Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Vision Van – vízia transportéra a technológií doručovania

Mercedes-Benz predstavil Vision Van (elektromotor 75 kW, dojazd až 270 km) – revolučnú štúdiu budúceho transportéra pre mestskú zónu, ktorý zároveň obsahuje víziu ako budú fungovať integrované technológie na doručovanie. Ako prvý transportér na svete predstavuje celkovú koncepciu kompletne digitálne prepojeného reťazca procesov od centrálneho prekladiska až po príjemcu.

„Modelom Vision Van predstavujeme inteligentný, čistý a plne zosieťovaný transportér budúcnosti,“ uvádza Volker Mornhinweg, vedúci divízie Mercedes-Benz Vans. „Vision Van spája mnohé konkrétne koncepcie budúceho doručovania v mestskej zóne, napríklad plnoautomatický ložný priestor, autonómne letiace doručovacie drony a nové komunikačné funkcie.“

Pri doručovaní ponúka Vision Van až o polovicu kratšie časy pri vyššej efektívnosti a posúva kvalitu a flexibilitu doručovacích služieb v mestskej zóne na vyššiu úroveň. Umožňuje nové, na minútu presné, spôsoby doručovania balíka ešte v deň podania, respektíve v termíne, ktorý si zvolil zákazník.

Vision Van ako transportér „pozajtrajška“ charakterizuje spredu extrémne široké čelné sklo až po bočné steny, progresívne riešené svetlomety s technikou so svetelnými diódami a maska chladiča Black Panel s integrovanou matricou LED. Prostredníctvom displejov na prednej a zadnej strane komunikuje vozidlo s okolím. Displeje zobrazia aj výstražné upozornenia pri štartovaní doručovacích dronov (pre zásielky hmotnosti až dvoch kilogramov v okruhu s polomerom 10 km) či keď zastane alebo z neho vystúpi kuriér. Riadenie vozidla spočíva na inteligentnej komunikácii. Interiér je vďaka tomu bez volantu, pedálov a stredovej konzoly čo zvyšuje jeho úžitkovú plochu. Na zadnej stene kabíny vodiča sa nachádza výdaj balíkov a informačný terminál pre vodiča, ktorý mu poskytuje všetky údaje relevantné pre proces doručenia (ani spolujazdec – pomocník vodiča tak nie je potrebný).

Zdroj: Transservice/Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz