Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

VIDEO Mitsubishi Aircraft vyrába prvé japonské prúdové dopravné lietadlo

Mitsubishi Aircraft Corp. sa už čoskoro chystá otvoriť novú kapitolu v histórii japonského leteckého priemyslu. Do vzduchu by sa totiž už túto jeseň malo po prvý raz vzniesť lietadlo Mitsubishi Regional Jet (MRJ), vďaka ktorému vstúpi konečne Japonsko do klubu výrobcov prúdových dopravných lietadiel.

Po skončení druhej svetovej vojny bolo v Japonsku zakázané vyvíjať a vyrábať lietadlá, až v 50-tich rokoch bola obnovená licenčná výroba vojenských lietadiel, ktorá však čoskoro zanikla. Po niekoľkých desaťročiach bezvládia sa teraz Japonsko vracia späť k výrobe vlastných lietadiel.

Mitsubishi Regional Jet (MRJ) je regionálne dopravné lietadlo novej generácie so 70 až 90 sedadlami na palube spoločne vyvíjané spoločnosťami Mitsubishi Aircraft Corporation a Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). MRJ bude poháňané revolučnými motormi PurePower® od firmy Pratt & Whitney a vďaka najmodernejšej aerodynamike dosiahne podstatne vyššiu úsporu paliva až o 20% pri súčasnom znížení úrovne hluku a emisií. MRJ prinesie špičkové prevádzkové benefity a mimoriadne priestrannú kabínu vrátane úložných priestorov nad hlavou pre zvýšenie pohodlia cestujúcich počas letu, ktorá bola až doposiaľ v triede regionálnych prúdových lietadiel nevídaná. Mitsubishi Aircraft doteraz prijalo objednávky na výrobu 407 lietadiel Mitsubishi Regional Jet. Ako už zo samotného názvu Mitsubishi Regional Jet vyplýva, MRJ bude slúžiť na regionálnu prepravu.

 

V súčasnosti prebieha proces transformácie z fázy vývoja lietadla k zahájeniu jeho výroby. Tento zahŕňa rozšírenie výrobnej základne a smeruje tak k inaugurácii prvého vyrobeného lietadla. Mitsubishi Aircraft Corporation preto presťahovala svoju centrálu priamo do budovy terminálu letiska v meste Nagoya tak, aby bola čo najbližšie k miestu montáže lietadla, jeho pozemnému testovaniu a prvým letovým skúškam, ktoré sú naplánované na september až október tohto roka. MHI a Mitsubishi Aircraft budú následne realizovať intenzívne testovanie vo vzduchu s cieľom zrýchliť výrobný proces a prvé odovzdané lietadlo, ktoré by malo podľa plánu prebehnúť v druhej polovici roka 2017.

Pre účely výroby lietadla Mitsubishi Regional Jet budú plne využité výrobné zariadenia spoločnosti MHI.

Nový výrobný závod bol postavený na mieste priliehajúcom k letisku Nagoya a prebiehať v ňom bude finálna montáž lietadla. Stojárenský závod a Lodenice spoločnosti MHI v Kobe bude mať na starosti integrálnu výrobu jednotlivých dielov pre krídla lietadla, ktoré budú následne prevezené do závodu Nagoya Aerospace Systems Works’ Tobishima, kde sa budú na novo postavených montážnych linkách kompletizovať. Súbežne s tým bude prebiehať výroba leteckých dielcov a súčiastok pre toto dopravné lietadlo v závode Matsusaka. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Aero Engines v Komaki, ktorá patrí do skupiny spoločností MHI, bude vykonávať konečnú montáž motorov pre MRJ. Aby bolo možné zabezpečiť kontrolu a riadenie distribúcie obrovského množstva položiek, vznikne prepojenie všetkých výrobných zariadení v Japonsku s dodávateľmi po celom svete.

Spoločnosti Mitsubishi Heavy Industries a Mitsubishi Aircraft budú aj naďalej venovať svoje kolektívne zdroje smerujúce k úspešnému dokončeniu projektu MRJ, ktorý významne príspeje k rozvoju leteckého priemyslu.

Zdroj: Transservice/Mitsubishi

Foto: Internet/Youtube