Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

V 2. kvartáli Daimler opäť zvýšil odbyt, obrat i hospodársky výsledok

V druhom kvartáli 2014 spoločnosť Daimler (burzová skratka: DAI) zvýšila oproti rovnakému obdobiu vlani: o štyri percentá na 628,9-tisíca odbyt osobných a úžitkových vozidiel, o šesť percent na 31,5 miliardy eur obrat a o 12 percent na 2,5 miliardy eur svoj predbežný hospodársky výsledok pred úrokmi a zdanením (EBIT).

Výrazné nárasty v druhom kvartáli boli ovplyvnené najmä pozitívnym vývojom odbytu a obratu jednotlivých divízií (zvlášť divízie Mercedes-Benz Cars), lepším mixom modelov (medzi novými modelmi celosvetovo pribudla aj nová Trieda S) a ďalším zvýšením efektivity vďaka programom zameraným na zvýšenie hospodárnosti. Rastu predbežného hospodárskeho výsledku tiež prispela (sumou 0,65 miliardy eur) úprava hodnoty akcií spoločnosti Tesla.

„Rastieme s profitom, naša stratégia prináša ovocie. Na svojej ceste neustále napredujeme.“ Zhodnotil dosiahnuté výsledky Dr. Dieter Zetsche, predseda predstavenstva spoločnosti Daimler a vedúci divízie Mercedes-Benz Cars. Zároveň potvrdil priaznivé vyhliadky na celý rok: „Odbyt, obrat a zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) z pokračujúcich aktivít v roku 2014 výrazne vzrastú. Unášaní produktovou ofenzívou a úspešným pokračovaním svojich programov zameraných na podporu efektivity hľadíme optimisticky vpred.“

Koncom druhého kvartálu tohto roku mala spoločnosť Daimler celosvetovo (vrátane sezónnych, prizvaných na realizáciu priaznivého odbytu) 280 829 zamestnankýň a zamestnancov. Z nich 170 649 v Nemecku. Do ďalšieho obdobia ráta so zastabilizovaním počtu svojich pracovných miest.

Počas prvého polroku 2014 spoločnosť Daimler vynaložila na hmotné investície (predovšetkým pre nové vozidlá Tried C, CLA Shooting Brake, AMG a smart, pre nové prevodovky a motory i celé nové závody) 2,1 miliardy eur. Na výskum a vývoj (najmä nových modelov, pohonov a bezpečnostných technológií) investovala ďalších zhruba 2,7 miliardy eur.

Zdroj: Transservice, Mercedes-Benz Slovakia

Foto: Mercedes-Benz Slovakia