Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy
img-8065-20-ko-cc-81pia-jpg

Únia dopravcov Slovenska protestuje proti výraznému zvyšovaniu poistného

Únia dopravcov Slovenska (UNAS) žiada Protimonopolný úrad a vládu, aby začali konať vo veci plošného zvyšovania povinného zmluvného poistenia (PZP) pre autodopravcov v SR. Členská základňa totiž zaznamenala navyšovanie o dvoj- až trojnásobok výšky poistného.

„Takéto správanie poisťovní má znaky kartelovej dohody plošného zvyšovania poistného. Je pravdou, že štát si určil od roku 2017 8-% odvod z poistného, avšak poisťovne žiadajú od svojich poistencov zvýšenie PZP o dvoj- až trojnásobok výšky poistného za predchádzajúci rok,“ uviedol Stanislav Skala z UNAS. Takéto zvýšenie PZP je podľa neho likvidačné pre mnoho spoločností.

Na výrazné zvyšovanie PZP minulý týždeň upozornilo aj združenie ČESMAD Slovakia, ktoré zastupuje záujmy takmer 800 slovenských dopravných spoločností. Dôvodom má byť novela zákona o poisťovníctve, ktorá počíta so zavedením 8-% odvodu z neživotného poistenia. Poisťovne proklamujú, že táto úprava znamená zvýšenie ceny poistiek, aby boli schopné plniť svoje záväzky a nemuseli znížiť úroveň svojich služieb.

Podľa autora novely, Ministerstva financií (MF) SR, hovoriť neustále o zvyšovaní cien poistného nie je férové, pretože majú niekoľko možností, ako sa s odvodom vyrovnať. Môžu znížiť svoj zisk, optimalizovať svoju činnosť znížením nákladov, reagovať na ceny konkurencie alebo využiť ďalšie možnosti.

Nielen v Európe, ale aj inde vo svete je podľa ministerstva úplne štandardné zavádzanie rôznych nepriamych nástrojov voči poisťovacím službám, napr. Insurance Premium Tax alebo špeciálny finančný odvod z poistného. Na poisťovacie služby sa totiž nevzťahuje DPH, ako je to pri ostatných službách a tovaroch, a to aj pri výrazne citlivejších položkách, ako sú potraviny, zdravotné pomôcky, lieky.

Zdroj, foto: Netky.sk