Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

U 4023 a U 5023 završujú generačnú obmenu Unimogov

Generačná premena v rodine Unimog značky Mercedes-Benz je teraz kompletne zavŕšená: po nástupe profesionálnych nosičov náradia typového radu U 216 až U 530 používaných na široké spektrum služieb sú teraz na rade vysoko terénne vozidlá: modely Unimog U 4023 a U 5023 sú pripravené na uvedenie na trh. Vo vlastnom firemnom testovacom areáli v Ötigheime mohli dokázať svoje vynikajúce kvality a pozoruhodné novinky v praxi.

Väčší výkon a hospodárnosť v praxi

Náročné úseky na pretekárskych dráhach mimo cesty potvrdili známe silné stránky legendárneho Unimogu s krátkou kapotou, konkrétne jeho výnimočné jazdné vlastnosti v mimoriadne ťažkom teréne. Tieto vlastnosti boli v detailoch dokonca ešte zdokonalené, veľký technický pokrok novej generácie sa však v tomto prostredí prejavuje skôr v úzadí. Terénne vozidlá Unimog sa predstavujú podstatne ekologickejšie a hospodárnejšie. Prejavuje sa to vo vyššom výkone, vyššej hospodárnosti používania a zvýšenom komforte obsluhy – prichádzajú teda komplexne vylepšené vozidlá.

Nová koncepcia stredového motora s viacnásobnou výhodou

Zavedenie dieselových motorov podľa európskej emisnej normy Euro VI – pre celý program úžitkových vozidiel značky Mercedes-Benz sa to úspešne realizovalo vopred v roku 2013 – prebiehalo v rámci veľkého Unimogu spoločne s vývojom novej koncepcie stredového motora. Motor bol posunutý o jeden meter dozadu, čo pomohlo nielen pri uložení prídavných agregátov vyžadovaných emisnou normou Euro VI, ale umožnilo aj priamy vedľajší náhon motora. Náradie môže týmto spôsobom pracovať nezávisle od jazdy, napríklad pre systém Pump & Roll v cisternových hasiacich vozidlách. Naďalej je možný náhon náradia z prevodovky.

press_1452_gallery_10064

 

Vysoký stupeň účinnosti motorov

Základom novej koncepcie stredového motora je dieselový motor Euro VI. Používa sa nový motor so silným krútiacim momentom BlueTec 6 z konštrukčného radu motorov OM 934, štvorvalec s výkonom 170 kW (230 k) a zdvihovým objemom 5,1 l. Vysoký stupeň účinnosti sa prejavuje vo vyššom krútiacom momente 900 Nm, ktorý je konštantne k dispozícii v celom hlavnom jazdnom rozsahu od 1200/min do 1600/min. Technická maximálna rýchlosť 90 km/h je absolútne vhodná na dlhšie prepravné trasy a diaľničnú prepravu.

Napriek vysokým konštrukčným nákladom na dodržanie normy Euro VI kombinujú nové vysoko terénne Unimogy nízku spotrebu paliva so zníženými emisiami škodlivín, spoľahlivosťou, vyššou životnosťou a dlhými intervalmi údržby. Okrem chladenia spätného toku spalín čistenie spalín prebieha postupným zaraďovaním uzatvoreného filtra pevných častíc, vstrekovania AdBlue a katalyzátora SCR. Mimoriadne pozitívne: v novom Unimogu sa s motormi Euro VI dosiahlo zníženie spotreby paliva. Prospieva to v neposlednom rade ekologickosti motorov, ktoré aj tak vytvárajú už o 90 percent menej emisií a častíc ako predchádzajúce modely.

press_1452_gallery_10074

Prevodovka: kratšie časy preradenia a nová obsluha

Prevodovka Unimog bola optimalizovaná a zvýšil sa jej výkon, takže časy preradenia sú teraz pri súčasnom zvýšení životnosti kratšie. Ovládanie prevodovky sa vykonáva pomocou páky riadenia na stĺpiku riadenia, ktorý obsahuje aj funkciu rýchlej reverzie EQR (electronic quick reverse). Ako doteraz je k dispozícií osem rýchlostí na jazdu dopredu a šesť rýchlostí spiatočky, na želanie aj terénna skupina na použitie mimo spevnených ciest v rozsahu rýchlosti medzi 2,5 – 35 km/h.

Zvýšená bola aj bezpečnosť: nová motorová brzda je dvojstupňová dekompresná, ktorá u OM 934 vyvinie brzdný výkon až do 180 kW. Každý valec v motore disponuje vlastnou motorovou brzdnou jednotkou. Vysoký brzdný výkon výrazne znižuje opotrebovanie brzdových systémov kolesa, a tak veľkou mierou prispieva k celkovej hospodárnosti. Terénny protiblokovací systém je štandard.

V nových typových označeniach veľkých Unimogov sa ukrýva ako pri všetkých ťažkých úžitkových vozidlách značky Mercedes-Benz hodnota koní, tu 230, prvé dve čísla znamenajú veľkostné usporiadanie vozidiel. Podstatný rozdiel medzi oboma typmi je v nápravách a v ráme, a tým v zaťaženiach náprav a v celkovej hmotnosti, v modeli U 4023 je to maximálne 10,3 t, v modeli U 5023 je to maximálne 14,5 t.

press_1452_gallery_10070

Ešte viac miesta v klasickej kabíne vodiča

Táto kabína vodiča je klasik – vytvára vzhľad Unimogu, dnes ako konštrukčný rad vysoko terénnych vozidiel Unimog – od roku 1974. V porovnaní s predchodcom bola nová kabína teraz aj v sérii predĺžená o 120 mm a trocha zvýšená. Spolu s premiestnením ovládania prevodovky zo stredovej konzoly k stĺpiku riadenia sú priestorové podmienky v interiéri kabíny vodiča podstatne veľkorysejšie. V interiéri profituje Unimog z novej výbavy – multifunkčný volant, prestaviteľný stĺpik riadenia, páka riadenia, multifunkčné tlačidlá, združený prístroj s veľkým displejom, ako aj nové kúrenie a klimatizácia, toto všetko vytvára optimálne podmienky pre vodiča. Vďaka zmenenému usporiadaniu mnohých ovládacích prvkov v stropnej konzole je aj prechod od sedadla vodiča k sedadlu spolujazdca podstatne pohodlnejší. A poloha sedadla v časti s nízkymi vibráciami za prednou nápravou, ako aj nová koncepcia uloženia kabíny vodiča umožňujú pohodlnú jazdu práve v teréne. Celkovo si vodiči a spolujazdci vychutnávajú v novom Unimogu vysoký komfort nákladného motorového vozidla, čo nebýva pre špeciálne vozidlo tohto druhu samozrejmosťou.

press_1452_gallery_10069

 

Vhodný tlak v pneumatike nastavený na displeji

Úplne nanovo bolo koncipované zariadenie na reguláciu tlaku v pneumatikách Tirecontrol plus. Predkonfigurovaný tlak v pneumatikách, ktorý je vhodný na príslušné použitie, sa teraz môže nastaviť jednoducho a pohodlne na displeji prostredníctvom výberu programov. Štandardne sú na výber režimy „Vozovka“, „Piesok“ a „Nekvalitná cesta“. Dynamicky vytvarovaná maska chladiča a nové nárazníky s modernými svietidlami ukazujú už pri prvom pohľade z vonkajšej strany, že sa tu používa nová generácia Unimog. Svietidlá nielenže vyzerajú dobre, ale poskytujú aj lepší výhľad vďaka širšiemu svetelnému kužeľu, väčšiemu dosvitu a dennému osvetleniu. Nový kamerový monitorovací systém na želanie optimalizuje aj viditeľnosť dookola, predovšetkým v blízkej oblasti bezprostredne pred vozidlom – výhoda napríklad pri prevádzke lanového navijaka alebo pri dokovaní čelného prístavbového náradia.

Úplne novo navrhnutý bol aj systém vystupovania do kabíny vodiča s komfortným a bezpečným výstupom s dvoma alebo troma stupňami podľa želania zákazníka. Kabína vodiča Unimog je sklopná, čo uľahčuje údržbu a opravu. Aj v novom konštrukčnom rade sa veľký Unimog dodáva priamo z výrobného závodu s charakteristickou dvojitou kabínou s miestom pre 7 osôb.

 

press_1452_gallery_10066

Perfekcia v teréne

Veľké plus vysoko terénneho Unimogu – jeho optimálne jazdné vlastnosti v ťažkom teréne – zostáva nedotknuté. V jednotlivých bodoch boli silné stránky ešte viac zdokonalené. Pretože rám tohto Unimogu je zváraný, vrátane rúrkových priečnych nosníkov, zaručuje mimoriadne dobrú robustnosť a torznú flexibilitu až do 600 mm pri jazde v teréne. Skrížiteľnosť náprav až do 30 stupňov umožňuje technika posuvných rúr v kombinácii s vynutými pružinami, pričom nápravy pripája pomocou posuvnej rúry a tlačnej gule na prevodovke. Portálové nápravy, nízke ťažisko vozidla a mimoriadne priaznivé hodnoty nájazdového uhla (vpredu 44 stupňov, vzadu 51 stupňov), prechodový uhol (34 stupňov) a stúpavosť (45 stupňov) – to všetko kompletizuje vysoko terénny Unimog. K tomu treba uviesť aj brodivosť maximálne 1,20 m a bočný uhol náklonu 38 stupňov. Jazda v extrémnych situáciách so zapnutým pohonom všetkých kolies je podporovaná zapínateľnými uzávierkami diferenciálu a zariadením na reguláciu tlaku v pneumatikách. Odjakživa patrí jednotný druh a rozmery kolies do koncepcie Unimog, zadné kolesá sledujú predné koleso presne v jednej stope a takto využívajú pevnosť už spevnenej jazdnej plochy.

Vysoké zaťaženia počas dlhého života vozidla

Vozidlá Unimog majú dlhú životnosť, sú robustné a spoľahlivé. Kompletne zváraný rám alebo zapuzdrené diely podvozka sú pripravené na požiadavku znášať najvyššie zaťaženia. Nápravy sú zosilnené, všetky dôležité agregáty sú chránené alebo ležia v chránenej oblasti – to platí samozrejme aj pre prejazdy vodou v rámci garantovanej brodivosti 1,20 m. A ak je pri protipožiarnom zásahu veľmi horúco, zasiahne na želanie dodávaná ochrana proti prehriatiu. Účinne ochráni všetky funkčne dôležité vedenia, nádrž AdBlue a katalyzátor, ako aj akumulátor a brzdové agregáty pred vysokými teplotami.

Extrémne využitie na celom svete

Všetky uvedené fakty objasňujú, prečo má vysoko terénny Unimog také výnimočné postavenie na celom svete. Extrémne nasadenie v teréne je na dennom poriadku pri ťažkej zimnej údržbe komunikácií, hasení lesných požiarov, ochranných prácach v prípade katastrof, používaní žeriavov, stavbe ropovodov, expedíciách, zachraňovaní osôb a strojov a v neposlednom rade aj pri preprave osôb – všade tam, kde vozovky prechádzajú do nekvalitných ciest a voľného terénu, sa vozidlá Unimog U 4023 a U 5023 ocitajú vo svojom prirodzenom teréne. Veľké množstvo špecializovaného náradia a výrobcov nadstavieb umožňuje vďaka svojim vývojovým novinkám, aby vozidlá Unimog zvládali ťažké úlohy v núdzových prípadoch aj v ťažkom teréne.

press_1452_gallery_10065

Plusové body: hospodárnosť, účinnosť a ľahká údržba

Napriek výzvam, ktoré priniesla emisná norma Euro VI, sa mohli výhody koncepcie nového vysoko terénneho konštrukčného radu Unimog naďalej rozvíjať. Úplne samostatne koncipovaný profituje súčasne z blízkosti k veľkosériovým nákladným motorovým vozidlám značky Mercedes-Benz. Koncentrácia a z toho vyplývajúce spoločné využívanie výrobných procesov vo Wörthe umožňujú mimoriadne hospodárnu výrobu, zabezpečenie vysokej kvality a rýchlu dostupnosť náhradných dielov.
Na údržbárske a opravárenské opatrenia je celosvetovo k dispozícii 650 servisných miest vo viac ako 130 krajinách. Celkový balík dopĺňajú špeciálne servisné ponuky a finančné služby.

Zdroj: Transservice/Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz