Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

TRANSSERVICE ako Váš zástupca: 01.júla vstúpil do platnosti zákon Loi Macron o minimálnej mzde vo Francúzsku

Prečítajte si najnovšie informácie ohľadne platného zákonu Loi Macron o minimálnej mzde vo Francúzsku.

⇒ AKTUALIZÁCIA ZÁKONA LOI MACRON – NOVINKY 

18.06.2018 

Poslanci EP dnes v Štrasburgu neschválili kompromisnú dohodu o pravidlách pre vysielanie vodičov a ďalším pravidlám pre cestnú dopravu, ktorú pripravil výbor pre dopravu TRAN.

Všetko sa opätovne preskúma v júli s mnohými pozmeňovacími návrhmi, avšak môže sa stať, že parlament neschváli nič.

NOVINKY – 12.01.2017 

Naša služba pre vodičov vo Francúzsku je teraz  s programom „SIPSI“ kompatibilná.

Integrovanie, riadenie a tvorba atestácií pri zákone Loi Macron prostredníctvom programu SIPSI (FR webová stránka) je povinné elektronicky od 01. januára 2017. Celá procedúra je zdieľaná s aktuálnym programom. 

NOVINKY – 01.01.2017

Čo sa týka francúzskeho zákona Macrona, radi by sme vás informovali, že od 1. januára 2017 budú musieť autodopravcovia vyplniť certifikáty tiež prostredníctvom online stránok Ministerstva práce vo Francúzsku.
Očakáva sa v tejto veci prechodné obdobie, zvlášť pre certifikáty už vydané.

Nárast minimálnej mzdy vo Francúzsku o 0,93% 

Od 1. januára 2017 sa vo Francúzsku zvyšuje minimálna mzda z 9,67 eur na 9,76 eur za hodinu.

Čo sa týka francúzskeho zákona Macron, radi by sme vás informovali, že od 1. januára 2017 budú musieť autodopravcovia vyplniť certifikáty tiež prostredníctvom online stránok Ministerstva práce vo Francúzsku.
Očakáva sa v tejto veci prechodné obdobie, zvlášť pre certifikáty už vydané.

Váš team TRANSSSERVICE

TRANSSERVICE, s.r.o.
Z. Kodálya 1423/23
925 21 Sládkovičovo
Slovak republic

Telefón : +421 (0) 31 784 2352

Mobil:     +421 (0) 902 624 876 alebo +421 (0) 918 426 863

NOVINKY OHĽADNE FR ZÁKONA MACRON 14.12.2016)

Prečítajte si najnovšie informácie ohľadne platného zákonu Loi Macron o minimálnej mzde vo Francúzsku.

⇒ AKTUALIZÁCIA ZÁKONA LOI MACRON – NOVINKY 

Čo sa týka francúzskeho zákona Macrona, radi by sme vás informovali, že od 1. januára 2017 budú musieť autodopravcovia vyplniť certifikáty tiež prostredníctvom online stránok Ministerstva práce vo Francúzsku.
Očakáva sa v tejto veci prechodné obdobie, zvlášť pre certifikáty už vydané.

Naša spoločnosť TRANSSERVICE sa bude snažiť Vám ponúknuť pomoc s touto službou za najlepšie podmienky.  Bohužiaľ ale napriek všetkým našim snahám sme neboli schopní získať od francúzskych úradov viac detailov, aby sme všetko pripravili. K dnešnému dňu nie je webová stránka francúzskeho Ministerstva práce plne funkčná. Môžete si byť ale istí, že akonáhle budeme mať viac informácií a podrobností o podmienkach, ihneď sa vám ozveme a vo všetkom Vám pomôžeme.

AKTUÁLNA SPRÁVA (16.09.2016) – PRVÉ POKUTY

Boli sme informovaní, že niektoré slovenské firmy neboli schopné počas svojej cesty po Francúzsku poskytnúť osvedčenie, ako požaduje nový zákon Macron, a bola im uložená pokuta 750 EUR

Kontaktujte nás teraz a získajte najviac efektívne riešenie zákona Macron za dobrú cenu.

AKTUÁLNA SPRÁVA (05.09.2016)

V poslednej dobe sa stretávame s veľkým množstvom telefonátov. Prečo? Príliš veľa vodičov stále nemá Attestation de détachement (Certifikát) v ich vozidle!

Nemáte ešte ZÁSTUPCU? Kontaktujte nás na tel. čísle +421902 624 876 alebo +421918 426 863 a my Vám ho zabezpečíme!

To je jediná cesta, ako sa vyhnúť pokute 750 eur, ktoré bývajú čím ďalej častejšie vyžadované.

AKTUÁLNA SPRÁVA K ZÁKONU LOI MACRON (26.08.2016)

Počet kontrol vzrastá. Máme zaznamenaný velký počet kontrol našich bulharských a rumunských kolegov, ale prebehli aj prvé kontroly českých vodičov. Počas nich sa tiež stupňujú požiadavky zo strany francúzskych úradov. Tí nielen kontrolujú, či máte francúzskeho zástupcu, ale aj kontrolujú minimálnu hodinovú mzdu 9.67 EUR, ktorá by mala byť vyplácaná vodičom na území Francúzska.

Zaznamenali sme PRVÉ KONTROLY!
Dnešného dňa bol zastavený taliansky vodič na prechode do Francúzska. Francúzska polícia vyžadovala certifikát a overovala jeho platnosť. Polícia následne kontaktovala francúzskeho zástupcu a overovala, či je vodič v databáze vedený.

Preto Vám doporučujeme, aby Vaši vodiči mali správne vyplnený Attestation de detachement (certifikát) a kópiu pracovnej zmluvy. Nemáte ešte zástupcu? KONTAKTUJTE NÁS Transservice.sk a radi Vám pomôžeme.Ďakujeme!

Tolerančné obdobie pre ukladanie pokút pri platnom zákone Loi Macron vo Francúzsku sa dňom 22. júla skončilo. Francúzska polícia bude ukladať pokuty v prípade porušenia alebo nezrovnalostí.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

TRANSSERVICE Vás informuje o Loi Macron legislatíve, ktorá vstúpila do platnosti od 1. júla 2016

Vážení dopravcovia,

Zákon Loi Macron o vyplácaní minimálnej mzdy a nárokoch na ďalšie sociálne (pôžitky) je vo Francúzsku platný od 1. júla 2016 pre vodičov v cestnej doprave zamestnaných vo firmách registrovaných v Slovenskej republike.

Vyriešiť všetko môžete na našom webe www.transservice.sk, bez nutnosti niekam cestovať.

ODKEDY TO PLATÍ?
Zákon platí od 1. júla 2016.  Aj keď Francúzsko čelí konaniu pre porušenie práva na úrovni EÚ, zákon platí ihneď a bez zdržania.
Nová legislatíva Macrona Decree číslo 2016 – 418 zo 7. apríla 2016 vstúpila do platnosti 1. júla 2016. Pozri TU http://www.developpement-durable.gouv.fr/Formalites-declaratives,47857.html

MUSÍM TO RIEŠIŤ? PREČO?
Vodiči kamiónovej dopravy musia mať pri sebe po vjazde do Francúzska požadované dokumenty a kópiu pracovnej zmluvy. Inak im hrozia značné jednorazové pokuty až vo výške 750 eur a ďalšie sankcie.  Pokiaľ máte záujem predísť sankciám, informujte sa o riešení na www.transservice.sk

MÁM ZÁUJEM, AKO TEDA ZAČAŤ?
Kontaktujte nás a my vás informujeme o postupe. Výsledkom pre vás bude to, že budete mať francúzskeho zástupcu a certifikát pre vodiča pre vjazd.

ČO JE LOI MACRON

LOI MACRON platí pre všetky prepravy do a z Francúzska, osôb aj nákladu bez ohľadu na veľkosť vozidla. Tento zákon neplatí pre SZČO a tranzitné jazdy. Za tranzit sa považujú aj turistické zájazdy so zatvorenými dvermi.

Na začiatku mesiaca júl by kontrolné orgány mali vziať do úvahy, že nemôžu byť všetky opatrenia na strane firiem urobené včas. Situácia sa môže každým dňom meniť.

  • V záujme ochrany pred hroziacimi postihmi TRANSSERVICE vybaví všetky dokumenty a ponúkne potrebné služby.

Zahraničný cestný autodopravcovia a prevádzkovatelia autodopravy, ktorí vykonávajú prepravnú činnosť z alebo do Francúzska, alebo vykonávajú kabotáž na území Francúzska, musia rešpektovať nové právne predpisy týkajúce sa zahraničných vodičov a musia vymenovať svojho zástupcu na Francúzskom území.

Vodič, vykonávajúci prepravu do / z Francúzska, vrátane kabotáže, má nárok na francúzsku minimálnu mzdu od 9,67 EUR / hodinu. Vodič má nárok nielen na francúzsku minimálnu mzdu, ale aj na ďalšie sociálne pravidlá, týkajúce sa pracovného času a odpočinku, prácu nadčas, ochrana zdravia pri práci a rovnosť pohlaví.

Certifikát musí obsahovať:

  1. obchodné meno, elektronickú a poštovú adresu, telefónne číslo zamestnávateľa, právnu formu spoločnosti, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia zodpovedného zástupcu dopravy a príslušnú správu sociálneho zabezpečenia, ktoré platia zamestnávateľ sociálne odvody
  2. meno a priezvisko zamestnanca, dátum a miesto narodenia, adresu, národnosť, dátum podpisu pracovnej zmluvy a príslušné pracovné právo; hrubú hodinovú mzdu, prevedenú na EUR a podrobnosti o cestovných náhradách a stravnom pre vyslaných zamestnancov
  3. meno a priezvisko alebo názov, elektronickú a poštovú adresu vymenovaného zodpovedného zástupcu vo Francúzsku, zástupca musí byť vymenovaný na dobu minimálne 18 mesiacov po skončení práce zamestnanca vo Francúzsku
  4. odkaz na registráciu spoločnosti v elektronickom registri podnikateľov v cestnej doprave ERRU.

Čo musí byť vo vozidle
Deklarácia sa vystavuje v dvoch origináloch, jeden má pri sebe zástupca dopravcu vo Francúzsku alebo spoločnosti, ktoré vodiča vo Francúzsku zamestnáva, druhý zamestnanec – vodič. Okrem toho vo vozidle musia byť aj ďalšie kópie platnej deklarácie pre kontrolné účely. Ďalej musí byť vo vozidle pracovná zmluva vodiča, a ak to pripadá do úvahy aj do francúzštiny preložená kolektívna zmluva.

Sankcie
Sankcia je do výšky 2000 € na jedného vyslaného zamestnanca a do výšky 4000 € ročne v prípade opakovaného priestupku. Celková sankcia je do 500000 €.

TRANSSERVICE ponúka najkomplexnejšie riešenie:

Náš servis zahŕňa:

  • Poskytnutie certifikátu pre vodičov s každým typom zmluvy.
  • Online riadenie dokumentov v priebehu platnosti certifikátu vodiča pre požadovaných nasledujúcich 18 mesiacov.
  • Poskytnutie všetkých potrebných dokumentov v prípade kontroly alebo v prípade, že Francúzske úrady požadujú iné informácie.

Spoločnosť TRANSSERVICE bude pozorne denne sledovať všetky dostupné informácie a bude okamžite na všetky zmeny reagovať a informovať,

V prípade záujmu o viac informácií nás kontaktujte na dole uvedených telefónnych číslach:

Tel: +421 (0) 31 784 2352

Mobil: +421 (0) 902 624 876 alebo +421 (0) 918 426 863

info @ transservice.sk

TRANSSERVICE, s.r.o.
Zoltána Kodálya 1423/23
925 21 Sládkovičovo
Slovenská republika