Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Transparentnejšie označovanie modelov i nový Mercedes-Maybach S

„Značka Mercedes-Benz znamená požiadavku na ‚To najlepšie’ medzi produktmi, technológiami a službami. Pre nás to znamená, že našim zákazníkom ponúkame vozidlá, ktoré sú vo svojich rôznych prevedeniach a svojím svojráznym charakterom zladené s individuálnymi životnými štýlmi. Práve v segmente Triedy S majú zákazníci vysoké požiadavky na exkluzivitu a individualitu. So značkou Mercedes-Maybach sme teraz schopní splniť tieto želania v exkluzívnom top segmente.“

Mercedes-Maybach stelesňuje „to najlepšie“ vo svojej najexkluzívnejšej forme

S novou Triedou S priniesol Mercedes-Benz v roku 2013 na trh najlepší automobil na svete. Žiadne iné vozidlo nestelesňuje hodnoty Mercedes-Benz natoľko, ako Trieda S. Záber v rámci portfólia Triedy S je už dnes enormne veľký, hoci ešte nie je ukončené rozšírenie z troch na šesť modelových variantov. Spektrum siaha od najšportovejšej Triedy S všetkých čias, Mercedes-AMG S 63, cez najhospodárnejší, S 500 PLUG-IN HYBRID (v budúcnosti S 500 e), a najinteligentnejší, S 500 Intelligent Drive, až po najkrajšiu Triedu S všetkých čias, Triedu S kupé. V oblasti bezpečnosti, asistenčných systémov a čiastočne autonómnej jazdy Trieda S ďaleko predstihuje svoju konkurenciu.

Trieda S nie je len najlepšie vozidlo, ale aj najúspešnejší automobil svojej triedy. S viac ako 100 000 vozidlami v prvom roku plnej disponibility je to dokonca najviac predávaná Trieda S všetkých čias. Súbežne s úspechom na trhu si mnohí zákazníci želajú ešte väčšiu individualitu a exkluzivitu. Chceli by jazdiť v Triede S značky Mercedes-Benz v mimoriadne exkluzívnom a individuálnom variante a ešte viac sa odlíšiť. Mercedes-Benz preto teraz, analogicky k športovej profilácii značky Mercedes-AMG, so zavedením podznačky Mercedes-Maybach etabloval novú ponuku v exkluzívnom top segmente.

S Triedou S značky Mercedes-Maybach, ktorá oslávi svoju svetovú premiéru ešte v novembri, otvára značka s hviezdou novú kapitolu vo svojej histórii. Trieda S značky Mercedes-Maybach rozširuje ponuku sedanov Triedy S o vozidlo, ktoré stanovuje nové štandardy v oblasti exkluzivity a svojou výbavou spĺňa najvyššie nároky. K vlastnostiam, ktoré ich odlišujú od sériových modelov, patria: viac priestoru, mimoriadny systém sedadiel, ako aj náročne reprezentatívne upravené a mnohorako individualizovateľné interiéry. Vozidlá značky Mercedes-Maybach preto spĺňajú požiadavky najnáročnejších zákazníkov po celom svete. Mercedes Maybach nie je žiadna línia výbavy, ale podznačka, pod ktorou sa budú v budúcnosti ponúkať vozidlá značky Mercedes-Benz v ešte exkluzívnejšej forme.

 

Archivnummer: SSPIP42466

Jednoduchá a transparentná nomenklatúra na lepšiu orientáciu pre zákazníkov

Portfólio modelov značky Mercedes-Benz v posledných rokoch razantne vzrástlo a ďalej rastie. Rozsiahla a úspešne prebiehajúca ofenzíva modelov vedie k tomu, že stuttgartská prémiová značka prinesie do roku 2020 na trh vyše 30 modelov celosvetovo, medzi nimi minimálne jedenásť, ktoré ešte nie sú zastúpené v aktuálnom produktovom portfóliu. K tomu prídu diferenciácie v podobe variantov karosérie a foriem pohonu. Toto vedie k nepretržite sa zvyšujúcej zložitosti pri pomenovávaní modelov. „Po viac ako 20 rokoch kontinuity s niektorými z najznámejších a najúspešnejších názvov produktov na celom svete chceme teraz ešte viac sprehľadniť nomenklatúru našich vozidiel. To, čo chceme dosiahnuť vzhľadom na medzinárodne zameranie našej značky, je ešte jednoduchšia, transparentnejšia a pochopiteľnejšia systematika v označovaní modelových radov s cieľom dosiahnuť jasnú orientáciu pre našich zákazníkov,“ hovorí Dr. Jens Thiemer v rámci predstavenia novej nomenklatúry. „Teraz je na to ideálny čas, okrem iného preto, lebo v budúcom roku takmer celkom obnovíme našu paletu SUV, a tak môžeme celú rodinu vozidiel pomenovať nanovo.“

Systematika novej nomenklatúry je jednoduchá, jasná a transparentná. Označenie modelu je vždy akronym zložený z jedného až troch veľkých písmen. Druhy pohonu budú označené malým písmenom. V centre pozornosti stoji päť základných modelových radov A, B, C, E a S, ktoré budú pre zákazníkov aj naďalej orientačné. Pre označenie modelov SUV platí: v nadväznosti na legendárnu Triedu G budú mať všetky modely SUV v budúcnosti v názve začiatočné písmená „GL“. „G“ pritom označuje líniu pôvodu. „L“ sa stále znova vyskytuje v histórii značky Mercedes-Benz. Je to spojovacie písmeno, vďaka ktorému sú označenia modelov výraznejšie a lepšie vysloviteľné, známe napríklad z legendárneho SL alebo aktuálne z CLS a CLA. Potom nasleduje tretie písmeno, ktoré opisuje príslušnosť k základnému modelovému radu.

New nomenclature Mercedes-Benz model series

Konkrétne to znamená:
GLA = GL Triedy A
GLC = GL Triedy C; predtým GLK
GLE = GL Triedy E; predtým Trieda M, resp. ML
GLE kupé = GL Triedy E kupé
GLS = GL Triedy S; predtým GL
G nezmenené

Pri 4-dverových kupé je systematika vytvorená analogicky. Obidve prvé písmená „CL“ označujú pôvod, tretie písmeno prepojenie na jeden zo základných modelových radov: teda CLA a CLA Shooting Brake, ako aj CLS a CLS Shooting Brake.

Modely roadster budú mať od roku 2016 v názve „SL“ ako označenie pôvodu, tretie písmeno je prepojenie na jeden zo základných modelových radov. SLK sa tak stane novým SLC. Analogicky ku G zostane u SL na základe jeho statusu ako ikony jeho označenie ako doteraz.

Paralelne k označovaniu modelových radov dostanú nové označenie aj typy pohonu. Tieto poskytnú jasnú orientáciu a sú kratšie ako doteraz používané označenia. V budúcnosti budú malé písmená umiestnené na zadnom veku. Ich význam:
c pre „compressed natural gas“ doteraz Natural Gas Drive
d pre „diesel“ doteraz BlueTEC a CDI
e pre „electric“ doteraz PLUG-IN HYBRID, BlueTEC PLUG-IN HYBRID a Electric Drive
f pre „fuel cell“ doteraz F-CELL
h pre „hybrid“ doteraz HYBRID a BlueTEC HYBRID

New nomenclature Mercedes-Benz drive systems

Benzínové modely zostanú ako doteraz bez dodatku. Označenie 4MATIC príznačné a etablované pre vozidlá s pohonom všetkých kolies zostane nezmenené a bude v nasledujúcom roku oslavovať svoje tridsiate narodeniny. Vďaka skutočnosti, že Mercedes-Benz sa stal vedúcou značkou v oblasti pohonu všetkých kolies, bude 4MATIC v budúcnosti zohrávať ešte významnejšiu úlohu v modelovom portfóliu. Na základe stále rastúceho dopytu sa bude segment pohonu všetkých kolies v budúcnosti naďalej rozširovať.

„Viac zrozumiteľnosti, viac transparentnosti, viac konzistencie pre zákazníkov značky Mercedes-Benz – sme presvedčení, že tento cieľ dosiahneme vďaka našej novej nomenklatúre. Vďaka logike nadväzujúcej na základné modelové rady zabezpečujeme pre zákazníkov podstatne lepšiu orientáciu v našom ustavične rastúcom produktovom portfóliu,“ ukončil Dr. Jens Thiemer resumé k novej nomenklatúre.
Rozšírený svet značky Mercedes-Benz ponúka viac

Rozšírený svet značky Mercedes-Benz teraz zahŕňa okrem Mercedes-Benz ako základnej značky aj dve podznačky. Mercedes-Benz pritom znamená „To najlepšie“ ako jedinečná kombinácia emocionálneho nadšenia a inteligentnej presvedčivosti. Mercedes-AMG a Mercedes-Maybach interpretujú to najlepšie vždy z pohľadu zákazníkov orientovaných na výkon (performance), respektíve exkluzivitu. Pod základnou myšlienkou „To najlepšie pre mňa“ sa navyše od jari 2014 otvára pre zákazníkov a záujemcov jednoduchý a individualizovaný prístup do celého sveta značky Mercedes-Benz v podobe „Mercedes me“.

„Rozšírením nášho sveta značky ponúkame našim zákazníkov nové variácie značky Mercedes-Benz,“ hovorí Ola Källenius. „Ešte väčší výber a individualitu našich produktov a transparentnú, zrozumiteľnú štruktúru s novou nomenklatúrou.“

Zdroj: Transservice/Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz