Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Toyota a Suzuki plánujú obchodnú spoluprácu

Spoločnosti Toyota Motor Corporation (Toyota) a Suzuki Motor Corporation (Suzuki) oznámili uzatvorenie dohody o hľadaní ciest vedúcich k budúcej obchodnej spolupráci.

Automobilový priemysel sa rýchlo mení. Celé odvetvie sa musí sústrediť nielen na vývoj automobilov, ale aj na skúmanie vyspelých technológií, ktoré ovplyvňujú ďalšie oblasti, akými sú životné prostredie, bezpečnosť a IT. Okrem výskumu a vývoja zaisťovaných jednotlivými spoločnosťami je stále dôležitejšie spolupracovať s ostatnými automobilkami na rozvoji infraštruktúry a na zavádzaní nových priemyslových štandardov.

Automobilka Suzuki, zameriavajúca sa predovšetkým na minivozidlá, dôsledne vyvíja svoje technológie tak, aby dokázala ponúkať automobily za vysoko konkurencieschopnú cenu. Avšak v súvislosti s nárokmi výskumu a vývoja vyspelých a budúcich technológií pociťuje Suzuki rastúcu neistotu. Toyota sa na druhej strane venuje výskumu a vývoju v oblasti životného prostredia, bezpečnosti a informačných technológií, no uvedomuje si, že by v budúcnosti mohla zaostávať za svojimi konkurentmi v Severnej Amerike a Európe pri zavádzaní štandardov a uzatváraní partnerstiev s ostatnými spoločnosťami.

Automobilky Toyota a Suzuki preto začali skúmať možnosti spolupráce s cieľom zamerať sa na riešenie slabých stránok oboch spoločností. Uvedené rokovania sú postavené na nevyhnutnej podmienke, že obe tieto spoločnosti si budú aj naďalej konkurovať v rámci hospodárskej súťaže dvoch nezávislých subjektov. Toyota a Suzuki ponúkajú podobné možnosti spolupráce aj ostatným výrobcom, a to s cieľom postupnej štandardizácie tohto odvetvia.

„Toyota stojí na špičke odvetvia a predstavuje mimoriadne spoľahlivú spoločnosť, ktorá aktívne pracuje na vývoji rôznych vyspelých a budúcich technológií. Cením si to, že sa Suzuki zapojí do rozhovorov s Toyotou s cieľom hľadať možné oblasti partnerskej spolupráce,“ hovorí Osamu Suzuki, predseda predstavenstva automobilky Suzuki, a dopĺňa: „O tejto možnosti som najprv hovoril s pánom Soičirom Toyodom, honorárnym predsedom automobilky Toyota, a som veľmi vďačný aj za záujem, ktorý prejavil prezident Akio Toyoda. Budeme pokračovať v diskusiách o budúcnosti Suzuki.“

„Keďže celé prostredie v automobilovom priemysle prechádza prudkými zmenami, musíme vedieť reagovať na zmeny, aby sme boli schopní prežiť. Okrem výskumu a vývoja, ktorým sa každá automobilka venuje samostatne, je veľmi dôležité mať partnerov s identickými cieľmi a zapálením pre vec,“ vysvetľuje dohodu Akio Toyoda, prezident automobilky Toyota, a dodáva: „Radi by sme sa držali politiky trvale otvorených dverí pre nové príležitosti spolupráce, čo prispeje nielen k schopnosti vyrábať stále lepšie automobily, ale aj k rozvoju celého automobilového priemyslu.“

Zdroj: Transservice/Toyota

Foto: Toyota