Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Toyota predstavila integrované bezpečnostné technológie a systémy nasledujúcej generácie

Toyota Motor Corporation dnes na odbornom seminári o bezpečnosti v Toyota City predstavila niekoľko technológií a systémov aktívnej bezpečnosti nasledujúcej generácie, navrhnutých pre skorú aplikáciu v autách Toyota s cieľom predchádzať nehodám v širokom rozpätí rýchlostí jazdy, resp. zmierňovať následky prípadných dopravných nehôd.

SYSTÉMY NA KOMUNIKÁCIU MEDZI VOZIDLAMI A INFRAŠTRUKTÚROU
Od budúceho roku budú niektoré z nových modelov Toyota Motor Corporation kompatibilné s pokrokovými systémami na spoluprácu medzi vozidlami a infraštruktúrou, ktoré využívajú bezdrôtový kmitočet vyhradený pre tzv. inteligentné dopravné systémy (ITS). Táto doplnková funkcia bude v ponuke na želanie ako súčasť súboru aktívnej bezpečnosti Toyota Safety Sense P, ktorá bude od roku 2015 k dispozícii pre vybrané nové modely predávané na japonskom trhu.

Systémy budú na zber informácií nezistiteľných pomocou palubných senzorov využívať kmitočet 760 MHz systémov ITS, vyhradený na výmenu informácií medzi vozovkou a vozidlami, resp. medzi vozidlami navzájom. Súčasťou výmeny informácií medzi vozovkou a vozidlami sú upozornenia na križovatkách so zlým rozhľadom, informácie o blížiacich sa vozidlách alebo chodcoch detegovaných pomocou senzorov nad vozovkou. Medzi vozidlami sa budú vymieňať informácie o blížiacich sa vozidlách, podľa potreby aj s akustickou a optickou varovnou signalizáciou pre vodičov. Okrem toho bude k dispozícii novo vyvinutý tempomat Toyoty na báze komunikujúceho radaru, ktorý je schopný udržiavať bezpečný odstup medzi vozidlami pri jazde po diaľniciach.

Tempomat na báze komunikujúceho radaru využíva existujúci radar Toyoty pracujúci v pásme milimetrových vĺn, umiestnený vpredu na vozidle, slúžiaci na detekciu odstupu medzi vozidlami a porovnávanie ich rýchlostí. Doplnenie funkcie výmeny informácií o zrýchľovaní a spomaľovaní vozidiel idúcich viac vpredu (vďaka komunikácii medzi vozidlami navzájom) tak výrazne zlepšuje celkovú schopnosť monitorovania premávky. Okrem samotného zvýšenia bezpečnosti na diaľniciach táto funkcia zároveň pomáha obmedzovať dopravné zápchy a umožňuje znižovať spotrebu paliva.

Toyota vyvíja rozhranie kompatibilných systémov ITS v spolupráci s vládnymi ministerstvami, agentúrami a ďalšími súkromnými spoločnosťami s cieľom uviesť tieto systémy do bežnej prevádzky hneď, ako to v praxi bude možné. V roku 2013 sa Toyota zúčastnila projektu ITS Green Safety v spolupráci s verejným i súkromným sektorom s cieľom vyhodnotiť sociálny dosah podobných systémov. V budúcnosti sa Toyota chystá zapojiť do konzorcia ITS Connect Promotion Consortium* na podporu rozvoja dopravného prostredia pre bezproblémové zavádzanie uvedených systémov a ich prijatia širokou verejnosťou.

*Založené v apríli 2014 s cieľom podporovať praktické nasadenie a prevádzku systémov na podporu riadenia, infraštruktúry a technológií s využitím vyhradených komunikačných kmitočtov systémov ITS

20141126-its-01-en

SVETLOMETY NASLEDUJÚCEJ GENERÁCIE NA BÁZE LED DIÓDOVÉHO POĽA
Od nasledujúceho roku budú vybrané nové modely Toyota vybavené novo vyvinutou technológiou adaptívnych diaľkových svetiel s presnejšou reguláciou svetelného kužeľa prostredníctvom nezávislého riadenia svetelných zdrojov z LED diód.

Nový systém adaptívnych diaľkových svetiel na báze LED diódového poľa (LED Array AHS) využíva niekoľko nezávisle riadených svetelných zdrojov z LED diód usporiadaných v jednom rade, čo v porovnaní s predchádzajúcimi systémami1 napomohlo rozšíriť osvetlenú zónu bez oslňovania vodičov vozidiel idúcich vpredu či v protismere.

Systém LED Array AHS napríklad dokáže osvetľovať temné miesta medzi vlastným a vpredu idúcim vozidlom, resp. vozidlom blížiacim sa v protismere, a tak ľahšie odhaliť prípadných chodcov prechádzajúcich cez cestu. Úpravy svetelného kužeľa sa okrem toho uplatňujú i v mnohých ďalších prípadoch: napríklad v mestskom prostredí je osvetlená širšia zóna, zatiaľ čo pri rýchlych presunoch na rovných úsekoch je osvetlená oblasť dlhšia.

Systém takisto prispôsobuje tvar svetelného kužeľa v závislosti od natočenia volantu, čím zlepšuje rozhľadové podmienky v zákrutách. Systém LED Array AHS kombinuje všetky uvedené funkcie tak, aby osvetlenie počas jazdy v noci bolo čo najspoľahlivejšie.

Toyota okrem toho ponúkne úplne nový balíček technológií aktívnej bezpečnosti Toyota Safety Sense, ktorý bude k dispozícii od roku 2015 a ktorého súčasťou budú štandardne aj automatické diaľkové svetlá3 (AHB).

1 Využíva palubné kamery na rozpoznávanie svetlometov vozidiel blížiacich sa v protismere, resp. koncových svetiel vpredu idúcich vozidiel; podľa situácie reguluje tvar svetelného kužeľa, čím určuje tvar oblasti osvetlenej diaľkovými svetlometmi. Prvý raz použité v modeli Lexus LS predávanom od apríla 2012.

2 Zdroj: Odbor dopravy Národnej policajnej agentúry Japonska
3 Využíva palubnú kameru na rozpoznávanie svetlometov vozidiel blížiacich sa v protismere, resp. koncových svetiel vpredu idúcich vozidiel; automaticky prepína medzi diaľkovými a stretávacími svetlami.

20141126-tss-01-en

NOVÉ SÚBORY AKTÍVNEJ BEZPEČNOSTI TOYOTA
Niektoré technológie nasledujúcej generácie budú v ponuke vo forme dvoch súborov aktívnej bezpečnosti Toyota Safety Sense, ktoré budú k dispozícii od roku 2015. Do konca roku 2017 by sa mali objavovať u väčšiny modelov a stupňov výbavy1 osobných vozidiel predávaných na trhoch Japonska, Severnej Ameriky a Európy. Obidva bezpečnostné súbory budú v ponuke za cenu, ktorá by mala podporiť ich rýchle rozšírenie.

Uvedená dvojica súborov technológií bude k dispozícii v závislosti od typu vozidla – súbor C pre kompaktné vozidlá, resp. súbor P pre vozidlá strednej triedy a vyšších tried. Súbor Toyota Safety Sense C spája niekoľko existujúcich technológií aktívnej bezpečnosti od Toyoty: bezpečnostný systém na predchádzanie zrážkam (PCS) pomáha predchádzať nehodám či zmierňovať ich prípadné následky; systém na stráženie jazdných pruhov pomáha zabrániť vozidlu nechcene opustiť daný jazdný pruh; a automatické diaľkové svetlá (AHB) pomáhajú zaistiť optimálnu viditeľnosť počas jazdy v noci. Súbory Toyota Safety Sense v rámci komplexného prístupu k aktívnej bezpečnosti kombinujú laserový radar (súbor C) alebo radar pracujúci v pásme milimetrových vĺn (súbor P) s kamerou, s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu spoľahlivosť a presnosť.

Súbor Toyota Safety Sense C
Súbor bezpečnostnej výbavy Toyota Safety Sense C zahŕňa tri vlastné technológie aktívnej bezpečnosti a kombinuje kameru s laserovým radarom v záujme čo najvyššej presnosti i spoľahlivosti. Uvedené technológie pomáhajú predchádzať nehodám aj počas vysokých rýchlostí jazdy, resp. zmierňovať následky prípadných nehôd.

Bezpečnostný systém na predchádzanie zrážkam (PCS)
Systém PCS používa kameru a laserový radar na rozpoznanie objektov pred vozidlom; ak hrozí nebezpečenstvo zrážky, upozorní vodiča (akusticky i opticky), aby začal brzdiť. Ak vodič na nebezpečenstvo reaguje a začne brzdiť, systém automaticky zvýši brzdnú silu. Ak však vodič nezačne včas brzdiť, systém použije brzdy automaticky a zníži rýchlosť približne o 30 km/h2 s cieľom predísť nehode, alebo aspoň znížiť prípadné následky. Prevádzkové rozpätie systému PCS pokrýva rýchlosti, počas ktorých dochádza minimálne k 80 percentám nehôd, ktorých príčinou je náraz do vozidla zozadu (t. j. pri vzájomnom rozdiele rýchlostí vozidiel od 10 km/h do 80 km/h).

Systém na stráženie jazdných pruhov
Systém používa kameru na sledovanie bieleho a žltého vodorovného značenia na vozovke. Keď vozidlo začne vychádzať z jazdného pruhu, systém upozorní vodiča akustickou i optickou signalizáciou.

Automatické diaľkové svetlá (AHB)
Automatické diaľkové svetlá majú za úlohu spoľahlivo osvetliť vozovku pred automobilom počas jazdy v noci. Systém používa kameru na rozpoznávanie svetlometov vozidiel blížiacich sa v protismere alebo koncových svetiel vozidiel idúcich vpredu; v takých prípadoch automaticky prepína na stretávacie svetlá, aby sa predišlo oslňovaniu ostatných vodičov.

Súbor Toyota Safety Sense P
Súbor technológií Toyota Safety Sense P kombinuje kameru a radar pracujúce v pásme milimetrových vĺn v záujme čo najvyššej presnosti a spoľahlivosti. Popri troch technológiách aktívnej bezpečnosti obsiahnutých v súbore Toyota Safety Sense C je tu aj funkcia rozpoznávania chodcov, ktorá je súčasťou bezpečnostného systému na predchádzanie zrážkam (PCS). Súbor Toyota Safety Sense P okrem toho zahŕňa tempomat na báze radaru.

Bezpečnostný systém na predchádzanie zrážkam s funkciou rozpoznávania chodcov
Tento systém využíva radar pracujúci v pásme milimetrových vĺn a kameru na rozpoznávanie chodcov (nielen samotných vozidiel). Systém sa snaží predchádzať nehodám, resp. zmierňovať ich následky; na tento účel aktivuje akustickú i optickú varovnú signalizáciu, vrátane zapojenia brzdového asistenta, a ak vodič nezačne brzdiť včas, nasleduje automatické brzdenie. Funkcia automatického brzdenia zabraňujúca kolízii s chodcami sa aktivuje pri rozdiele rýchlostí v rozpätí od 10 do 80 km/h, pričom rýchlosť jazdy sa môže znížiť cca o 30 km/h2. V prípade kolízie s inými vozidlami je systém PCS zo súboru Toyota Safety Sense P schopný aktívne fungovať pri rozdiele rýchlostí od 10 km/h až po najvyššiu rýchlosť vozidla, pričom miera spomalenia môže dosiahnuť až cca 40 km/h3.

Tempomat na báze radaru
Tempomat s radarom pracujúcim v pásme milimetrových vĺn je schopný na diaľniciach rozpoznať vpredu idúce vozidlá a určiť ich rýchlosť. Následne prispôsobí rýchlosť vlastného vozidla (v nastavenom rozsahu), aby sa udržiaval bezpečný odstup medzi automobilmi. Vďaka použitiu prednej kamery a milimetrového radaru na sledovanie vozidiel začleňujúcich sa do premávky (alebo opúšťajúcich daný jazdný pruh) je tento systém schopný počas jazdy dozerať na hladké zrýchľovanie a spomaľovanie.

1 Okrem vozidiel vyrábaných v programoch OEM a vozidiel zo spoločného vývoja.
2 Výsledky testov pri použití vozidla idúceho rýchlosťou 30 km/h a stojaceho vozidla alebo chodca; fungovanie systému závisí na dopravnom prostredí (vrátane vozovky a počasia) a ďalších aspektoch vozidla.
3 Výsledky testov pri použití vozidla idúceho rýchlosťou 40 km/h a stojaceho vozidla; fungovanie systému závisí na dopravnom prostredí (vrátane vozovky a počasia) a ďalších aspektoch vozidla.

Separátny súbor nových technológií s označením Lexus Safety System+ bude uvedený tiež pre modely Lexus vrátane nového systému rozpoznávania dopravných značiek (RSA). Tento bezpečnostný systém bude vhod hlavne pri jazde mimo mesta. Prostredníctvom prednej kamery rozpoznáva rýchlostné obmedzenia a ďalšie dopravné značky, ktoré zobrazuje na displeji pred vodičom.

20141126-tss-04

Zdroj: Transservice/Toyota

Foto: Toyota