Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Toyota ponúka program ‚Predĺžená starostlivosť o batériu hybridného pohonu‘ pre vozidlá Toyota a Lexus

Spoločnosť Toyota Motor Slovakia začala majiteľom plne hybridných vozidiel značiek Toyota a Lexus ponúkať špeciálny program zameraný na predĺženú starostlivosť o batériu hybridného pohonu. Tento program za stanovených podmienok zaručuje majiteľovi plne hybridného vozidla plné krytie nákladov s prípadnou opravou alebo výmenou batérie hybridného systémy, a to až do 11. roku veku hybridného vozidla.

Vozidlá s hybridným pohonom sú vybavené technológiou Hybrid Synergy Drive®, ktorá dokáže inteligentne kombinovať výkon benzínového a elektrického motora. Ide o ekologicky šetrný a sofistikovaný systém, ktorý nepretržite sleduje jazdné podmienky a zaisťuje optimálny výkon a odozvu vozidla.

V rámci predpísanej servisnej údržby vykoná autorizovaný servis kontrolu stavu hybridného systému a zákazník dostane protokol o vykonaní kontroly, obsahujúci informácie o stave hybridného systému jeho vozidla.

Kontrola stavu hybridného systému pozostáva z preverenia správnosti diagnostických kódov, testu akumulátora hybridného systému, testu izolácie akumulátorov, testu komponentov chladenia hybridného systému a celkovej kontroly jednotlivých prvkov systému.

Komponenty hybridného pohonu súčasných vozidiel Toyota/Lexus sú kryté zárukou výrobcu, ktorá platí prvých 5 rokov alebo 100 000 km. Výnimkou je Prius II. generácie, na ktorý platí záruka 8 rokov/160 000 km a aktivácia programu sa odvíja od dĺžky tejto záruky. Účasťou v programe je teda možné predĺžiť odbornú starostlivosť o batériu hybridného pohonu až do 11. roku veku vozidla.

Po skončení záruky výrobcu na hybridné komponenty je majiteľovi vozidla s plne hybridným pohonom ponúknutá dobrovoľná účasť v programe „Predĺžená starostlivosť o batériu hybridného pohonu“. Podmienkou je absolvovanie kontroly stavu hybridného systému. V prípade úspešného testu je aktivovaná „Predĺžená starostlivosť o batériu hybridného pohonu“ vždy na 1 rok alebo 15 000 km.

V rámci tejto kontroly, hradenej už majiteľom vozidla podľa vlastného uváženia, je vystavený protokol o jej výsledku. V prípade správnej funkcie hybridného systému je majiteľovi automaticky ponúknuté predĺženie účasti v tomto programe o ďalší jeden rok.

Zvýhodnená cena kontroly stavu hybridného systému je pri spojení s bežnou údržbou vozidla 36 € v prípade vozidiel značky Toyota, resp. 50 € v prípade vozidiel značky Lexus.
„Novozavedený program predĺženej starostlivosti o batériu hybridného pohonu je predovšetkým významnou a dobrovoľnou službou všetkým majiteľom našich plne hybridných vozidiel po skončení ich klasickej záručnej lehoty. Uvedením tohto programu u našich autorizovaných partnerov chceme jednoznačne a preukázateľne vyvrátiť jeden z najväčších mýtov o hybridoch, ktorý v minulosti vytváral neopodstatnenú obavu o životnosť batérie hybridného pohonu. Práve naopak, posledné renomované štúdie prezentujú naše plne hybridné vozidlá ako veľmi spoľahlivé s najnižším počtom porúch. Tento program vnímam tiež ako posilnenie dôvery v procese predaja nových či ojazdených plne hybridných vozidiel.“, hovorí Pavel Zákora, riaditeľ spoločnosti Toyota Motor Slovakia.

Zdroj: Transservice/Toyota

Foto: Toyota