Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Toyota podporí mobilitu na Olympiáde a Paralympiáde v Tokiu 2020 najmodernejšími technológiami

Do olympijských a paralympijských hier v Tokiu 2020 zostávajú ešte dva roky, ale Toyota už teraz predstavuje svoju koncepciu mobility, ktorá bude stáť za jej aktivitami v rámci Olympijských hier Tokio 2020. Automobilka svoju koncepciu stavia na troch hlavných pilieroch. Tými sú mobilita pre všetkých; trvalá udržateľnosť a zameranie na rozvoj vodíkovej spoločnosti v súlade s kľúčovými zásadami ochrany životného prostredia, a na podpore prepravy pracovníkov, zástupcov médií a športovcov medzi rôznymi miestami konania hier s využitím systému výroby Toyota (TPS).

Toyota je presvedčená, že poskytovaním mobility pre všetkých, vrátane osôb so zníženou pohyblivosťou, vracia pohybu jeho najzákladnejšiu podstatu, a to slobodu.

V spolupráci s Medzinárodným olympijským výborom (IOC), Medzinárodným paralympijským výborom (IPC) a organizačným výborom Tokyo 2020 by automobilka rada pomohla Tokiu pripraviť celosvetovo najlepšiu ukážku koncepcie „Mobility pre všetkých“, aby sa tieto hry stali najprogresívnejšími v histórii.

„Kľúčom k našej schopnosti zapájať sa do spoločnosti je sloboda mobility,“ hovorí Akio Toyoda, prezident automobilky Toyota.

„Ak sa niekto chce pustiť do ľubovoľnej úlohy a bráni mu v tom pohybový handicap, Toyota by rada pomohla tento problém vyriešiť. Chceme, aby mobilita bola možnosťou, nie prekážkou. Verím, že Toyota svojím zapojením do Olympiády a Paralympiády dokáže rešpektovať jedinečnosť každého človeka. Realizáciou tejto úlohy sa konečne opäť priblížime k nášmu cieľu, Mobility pre všetkých a dokážeme – ako nám vlastne športovci ukazujú každý deň – že schopnosť byť mobilný znamená príležitosť uskutočňovať svoje sny.“

Toyota sa v roku 2015 stala prvým celosvetovým partnerom IOC a IPC pre mobilitu s cieľom pomôcť „vytvoriť mierovú spoločnosť bez diskriminácie prostredníctvom športu“ a zasadiť sa o „vytvorenie trvalo udržateľnej spoločnosti prostredníctvom mobility“.

Toyota okrem toho vlani spustila svoju prvú celosvetovú firemnú iniciatívu Start Your Impossible, ktorej zmyslom je spájať ľudí a podporovať spoločnosť, v ktorej môže ktokoľvek posúvať hranice možného a nemožného.

V rámci Olympijských hier 2020 v Tokiu sa Toyota zameria na podporu troch hlavných oblastí:

 • „Mobilita pre všetkých“

Toyota bude na Olympiáde 2020 v Tokiu usilovať o naplnenie cieľa slobody pohybu pre všetkých, vrátane osôb so zníženou pohyblivosťou:

 • Predstaví budúcnosť autonómneho riadenia ako vrcholnej formy „Mobility pre všetkých“, vrátane ukážok toho, ako plne automatizované vozidlá raz môžu ponúknuť slobodu pohybu pre každého.
 • Ukáže nový druh prepravy prostredníctvom vozidla TOYOTA Concept-i, ktoré rozpoznáva vodičovej emócie a priania, vrátane schopnosti viesť rozhovor s umelou inteligenciou.
 • Podporí služby prepravy športovcov a zvláštnych hostí po celej olympijskej dedine pomocou novej generácie elektromobilu e-Palette s batériovým pohonom, navrhnutého špeciálne pre koncepciu „mobilita ako služba“.
 • Poskytne existujúcu modelovú radu asistenčných vozidiel WelCab, rovnako tak ako nové zariadenia osobnej mobility.
 • Bude poskytovať riešenia osobnej mobility, ako napr. Toyota i-ROAD, rovnako tak ako zariadenie pre jazdu v stoji na podporu pomocného personálu v rámci hier, napr. pracovníkov strážnej služby.
 • Udržateľnosť založená na kľúčových zásadách ochrany prostredia a bezpečnosti, zameraná na rozvoj vodíkovej spoločnosti

Ku koncepcii udržateľnosti Olympijských hier chce Toyota prispieť poskytnutím flotily viac ako 3000 osobných automobilov na oficiálne a ďalšie potreby, vybavených najmodernejšími ekologickými a bezpečnostnými technológiami s cieľom minimalizovať dopady na životné prostredie a čo najviac obmedziť nehodovosť.

 • V snahe dosiahnuť v rámci Tokia 2020 zásadné zmeny na ceste k rozvoju vodíkovej spoločnosti podporí Toyota Olympijské hry vysokým počtom bezemisných elektromobilov na vodíkové palivové články (elektromobily s palivovými článkami), ako je napr. Sedan Toyota Mirai.
 • Olympiádu podporí aj autobus Toyota Sora poháňaný palivovými článkami, rovnako tak ako vysokozdvižné vozíky s rovnakým typom pohonu, vyrábané a predávané firmou Toyota Industries Corporation.
 • Okrem elektromobilov s palivovými článkami bude zvyšok vozového parku tvorený prevažne najnovšími hybridnými modelmi a plug-in hybridnými vozidlami (HEV/PHEV) značiek Toyota a Lexus, ale aj novými elektromobilmi s batériovým pohonom (BEV). Prostredníctvom týchto vozidiel tak chce Toyota spoločne s usporiadateľmi Olympiády dosiahnuť najnižšiu cieľovú úroveň emisií spomedzi všetkých oficiálnych vozových parkov Olympijských a Paralympijských hier v histórii.
 • Vozidlá na oficiálne použitie budú vybavené najmodernejšími technológiami aktívnej bezpečnosti, ako je napr. Toyota Safety Sense (TSS) a Lexus Safety System+ (LSS+), ako aj systémom podporného brzdenia pri parkovaní (PKSB), teda technológiami pomáhajúcimi zamedziť nehodám, ku ktorým dochádza predovšetkým na parkoviskách a v garážach.
 • Okrem vyššie spomenutých oficiálnych vozidiel budú niektoré vozidlá vybavené systémom autonómneho riadenia Highway Teammate, umožňujúcim riadenie na diaľniciach bez držania volantu
 • Podpora oficiálnej dopravy v rámci hier s využitím systému výroby Toyota (TPS)

Odhaduje sa, že do Tokia počas konania Olympiády zavíta 15 miliónov návštevníkov.

 • Toyota taktiež podporí mobilitu funkcionárov aj športovcov medzi akciami nasadením najmodernejších informačných a komunikačných technológií, ako sú napr. palubné dátové komunikačné moduly (DCM) prepojené s platformou služieb mobility od Toyoty na zabezpečenie bezpečnej a bezproblémovej osobnej aj nákladnej dopravy v priebehu hier.
 • Toyota ďalej poskytne podporu pre pozemný dispečing vozidiel a riadenie prepravných operácií v záujme ich maximálnej efektivity.

Mestá po celom svete dnes riešia výzvy súvisiace s mobilitou a stretávajú sa s najrôznejšími otázkami od dopravného preťaženia, znečistenia ovzdušia a dopravných nehôd až po dostupnosť mobility pre handicapovaných užívateľov.

Ešte pred konaním hier 2020 v Tokiu zverejní Toyota ďalšie svoje plány a príspevky, vrátane informácií týkajúcich sa nových produktov a riešení v oblasti mobility.

Toyota v úlohe Top oficiálneho partnera Olympijských hier a celosvetového partnera paralympijských hier

Toyota sa v roku 2015 podpísaním zmluvy s Medzinárodným olympijským výborom a Medzinárodným paralympijským výborom stala oficiálnym celosvetovým partnerom pre mobilitu na roky 2017 – 2024, pokrývajúce Olympijské a Paralympijské zimné hry v Pchjongčchang 2018 (Kórea) a Pekingu 2022 (Čína), resp. letné olympijské hry v Tokiu 2020 (Japonsko) a Paríži 2024 (Francúzsko).

V úlohe partnera chce Toyota napomôcť vytvoriť udržateľnú spoločnosť prostredníctvom mobility, ktorá v jej podaní presahuje svet automobilov.

 

Zdroj: Transservice/Toyota

Foto: Toyota