Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Toyota odhaľuje nový koncept autobusu Sora poháňaný palivovými článkami

Spoločnosť Toyota Motor Corporation oznámila uvedenie svojho koncepčného autobusu Toyota Sora (1) poháňaného palivovými článkami (FC Bus). Toyota plánuje, že v roku 2018 spustí predaj sériovej verzie modelu založeného na uvedenom koncepte s tým, že ešte pred Olympijskými a Paralympijskými hrami Tokio 2020 pravdepodobne pripraví vyše 100 autobusov Sora určených najmä pre metropolitnú oblasť Tokia.

Pri vývoji konceptu Sora vychádzala Toyota zo svojej vízie pretrvávajúcej ikony mesta v duchu dvoch námetov: čo najlepšie zužitkovať charakteristiky pohonnej jednotky FC a zvýšiť pohodlie cestujúcich využívajúcich autobusové linky.

Vozidlo poskytujúce služby celej komunite
Cieľom Toyoty je vytvoriť autobus pre svet a jeho obyvateľov, ktorý je šetrný k životnému prostrediu a schopný prispieť komunitám aj nad rámec svojej základnej roly spočívajúcej v poskytovaní služieb mobility.

  • Systém pohonu TFCS (Toyota Fuel Cell System) na báze palivových článkov, vyvinutý pre vodíkový elektromobil Mirai (FCV), bol upravený tak, aby ponúkol príkladné ekologické parametre, čo znamená nulové prevádzkové emisie CO2 a iných škodlivých látok.
  • Autobus Sora je vybavený vysokokapacitným systémom externého napájania, ktorý zaisťuje vysoký výkon a kapacitu dodávanej elektrickej energie (max. výkon 9 kW, elektrická kapacita 235 kWh (2)), vďaka čomu sa môže využívať ako núdzový zdroj energie napr. pri prírodných katastrofách.

Univerzálny dizajn a funkčnosť so zameraním na človeka
Keďže sa predpokladá využitie autobusu vysokým počtom osôb, ktorých množstvo v rôznom čase silne kolíše, venovala Toyota veľkú pozornosť otázkam funkčnosti, bezpečnosti a pocitu bezpečia na palube s cieľom zaistiť pasažierom príjemné cestovanie, aby boli ľudia motivovaní využívať autobusovú dopravu pravidelne.

Horizontálne sedadlá s mechanizmom automatického sklápania
Autobus používa horizontálne sedadlá s mechanizmom automatického sklápania, čím sa uvoľňuje viac miesta pre detské kočíky alebo invalidné vozíky. Použité riešenie znamená viac miesta pre bežných cestujúcich v čase, kedy tento priestor nie je pre kočíky alebo invalidné vozíky potrebný.

Vyššia úroveň bezpečnosti vďaka funkcii monitorovania okolia autobusu (japonská premiéra (3))
Chodcov a bicykle okolo autobusu rozpoznáva osem kamier s vysokým rozlíšením, ktoré sú namontované vnútri a na vonkajšej strane vozidla. Tieto kamery monitorujú okolie vozidla a upozorňujú vodiča zvukom a obrazom na možné nebezpečenstvá.

Vyššia úroveň bezpečnosti vďaka funkcii riadenia akcelerácie (japonská premiéra(3))
Funkcia riadenia akcelerácie zamedzuje náhlemu zrýchľovaniu a umožňuje autobusu jemný rozjazd zo zastávky s ohľadom na bezpečnosť stojacich pasažierov. Keďže používaný systém pohonu nevyžaduje radenie, nedochádza ani k žiadnym trhavým pohybom.

Ľahšie nastupovanie a vystupovanie vďaka funkcii automatického riadenia príjazdu (4) (japonská premiéra(3))
Funkcia automatického riadenia príjazdu deteguje vodiacu čiaru na povrchu vozovky a využíva podporu automatického riadenia a spomaľovania na zastavenie autobusu s odstupom približne 3 až 6 cm od samotnej zastávky a v rozsahu 10 cm pred, resp. za polohou autobusovej zastávky. Uvedená funkcia uľahčuje nastupovanie a vystupovanie cestujúcich s kočíkmi alebo užívateľov pripútaných na vozík.

Vyššie pohodlie s technológiou ITS Connect
Kvalitu autobusovej prepravy v otázkach funkčnosti, rýchlosti, dochvíľnosti a pohodlia zvyšuje technológia inteligentného dopravného systému (ITS Connect), ktorá využíva komunikáciu medzi vozidlami (vehicle-to-vehicle) a spoluprácu medzi vozidlami a infraštruktúrou (vehicle-to-infrastructure) na podporu bezpečnej jazdy, rovnako ako systémy uľahčujúce prevádzku kolón autobusov vrátane prednostného odbavenia na semaforoch (PTPS(5)).

Dizajn
Dizajn autobusu stavia na plastickom (stereoskopickom) tvarovaní, ktorým sa výrazne odlišuje od klasického šesťstenného vzhľadu bežných autobusov. Používa tiež predné a zadné svetlá s LED zdrojmi. Autobus na vodíkové palivové články je vďaka výraznému dizajnu okamžite rozpoznateľný.

Toyota plánuje svoj koncepčný model Sora predstaviť verejnosti počas 45. ročníka Tokijského autosalónu 2017 v priestoroch výstavného centra Tokyo Big Sight. Témou tohtoročného autosalónu, ktorý sa koná od 25. októbra do 5. novembra, je motto „Beyond the Motor“ (Za hranicami motorov).

(1) SORA: akronym zložený zo slov Sky, Ocean, River, Air (Obloha, Oceán, Rieka, Vzduch), zastupujúcich cyklus vody na planéte Zem.
(2) Dodávaný výkon a kapacita môžu závisieť od výkonu napájacieho zdroja, množstva zostávajúceho vodíka a odberu energie.
(3) Platí k dátumu 18. októbra (podľa údajov Toyota Motor Corporation).
(4) Autobusové zastávky riešené tak, aby vznikala len malá medzera medzi autobusom a samotnou zastávkou.
(5) PTPS: skr. Public Transportation Priority Systems (Prioritné systémy verejnej hromadné dopravy)

 

Zdroj: Transservice/Toyota

Foto: Toyota