Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Toyota je najekologickejšia automobilka sveta

Toyota je podľa prieskumu magazínu Newsweek opäť najekologickejšia automobilka sveta a zároveň sa umiestnila ako 16. najekologickejšia firma v rebríčku všetkých svetových firiem. Prekonala napríklad Apple, Starbucks alebo Nike. Prispel k tomu hlavne vývoj hybridných a vodíkových pohonov.

Každoročný ekologický rebríček Green Rankings magazínu Newsweek hodnotí celosvetovo najväčšie verejne obchodované spoločnosti na základe ôsmich rôznych ekologických parametrov. Magazín Newsweek v spolupráci s časopisom Corporate Knights a firmou HIP Investor hodnotí spoločnosti v porovnaní s konkurentami v danom odvetví za použití kritérií ako spotreba energie, vody alebo objem produkovaného odpadu.

„Ochrana životného prostredia vždy bola pre Toyotu kľúčová vo všetkom čo robíme, a to už od začiatku našej existencie,“ uviedol prezident a generálny riaditeľ Toyota Motor Europe Dr. Johan Van Zyl.

„V roku 2015 sme oznámili náš strategický plán Toyota Environmental Challenge 2050, ktorý kladie ešte vyšší dôraz na kľúčové oblasti znižovania ekologických dopadov po celú dobu životného cyklu našich produktov. Toto ocenenie magazínu Newsweek je dôkazom toho, že stratégia trvalej udržateľnosti presadzovaná Toyotou nesie svoje ovocie,“ dodává Van Zyl.

 

Zdroj: Transservice/Toyota

Foto: Transservice