Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Toyota a Mazda uzatvorili obchodné a kapitálové spojenectvo

Zmluva predstavuje začiatok spolupráce zameranej na mobilitu budúcnosti a dosiahnutie udržateľného rastu.
Spoločnosti Toyota Motor Corporation (Toyota) a Mazda Motor Corporation (Mazda) dnes podpísali dohodu o uzatvorení obchodného a kapitálového spojenectva so zameraním na ďalšie posilnenie pretrvávajúcej partnerskej spolupráce.
Dohoda svedčí o pozitívnom výsledku dvojročných spoločných rokovaní medzi oboma spoločnosťami a predstavuje míľnik na ceste k ďalšiemu udržateľnému posilneniu a urýchleniu partnerskej spolupráce.

Hlavné body dohody:
1) Založenie spoločného podniku na výrobu automobilov v Spojených štátoch
2) Spoločný vývoj technológií pre elektromobily
3) Spoločný vývoj technológií pre automobily pripojené k internetu
4) Spolupráca na vyspelých bezpečnostných technológiách
5) Rozšírenie komplementárnych výrobkov.

Okrem urýchlenia a posilnenia dlhodobej vzájomnej spolupráce sa Toyota a Mazda zároveň dohodli na kapitálovom spojenectve, v ktorom si obe spoločnosti zachovajú nezávislosť a rovnoprávnosť. Firmy sa dohodli, že v rámci tohto kapitálového prepojenia spoločnosť Toyota upíše a prostredníctvom tretej strany získa novo vydané akcie spoločnosti Mazda, ktorá upíše a prostredníctvom tretej strany získa vlastné akcie spoločnosti Toyota v rovnakej hodnote ako Toyotou získané akcie Mazdy. Hodnota akcií získaných oboma spoločnosťami bude totožná.

Prezident spoločnosti Toyota Akio Toyoda o dohode vyhlásil: „Najväčším prínosom našej spolupráce so spoločnosťou Mazda je to, že sme našli nového partnera, ktorý sa venuje automobilom so skutočným zanietením. V spoločnosti Toyota to zároveň prebudilo súťaživého ducha a zvýšilo naše odhodlanie nedopustiť, aby nás Mazda predstihla. Ide o partnerstvo, v rámci ktorého budú milovníci automobilov spolupracovať na výrobe ešte lepších vozidiel. Taktiež ide o uskutočnenie nášho želania, aby sme nikdy neurobili z automobilov len obyčajný spotrebný tovar.“

Prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Mazda Masamiči Kogai uviedol: „Nič by mi neurobilo väčšiu radosť než to, keby sme prostredníctvom tohto spojenectva dokázali posilniť automobilový priemysel a získať ďalších priaznivcov automobilov. Chceme to dosiahnuť spojením dvoch súťaživých partnerov, ktorí sa budú navzájom podnecovať, čo povedie k inováciám a podpore nadaných ľudí a vedúcich pracovníkov.“

Automobilový priemysel sa musí vyrovnávať s čoraz väčšími problémami, ako sú prísnejšie ekologické a bezpečnostné predpisy pre nové vozidlá, vstupovanie konkurentov z iných odvetví na trh či diverzifikácia firiem zameraných na mobilitu. Okrem zúročenia svojich predností za účelom zdokonalenia technológií a posilnenia základov svojho podnikania majú spoločnosti Toyota a Mazda – s ohľadom na budúcnosť odvetvia – v úmysle prostredníctvom svojho partnerstva prehĺbiť aj vzájomnú spoluprácu a dosiahnuť udržateľný rast, a tým tieto naliehavé problémy prekonať.

Dňa 13. mája 2015 uzatvorili spoločnosti Toyota a Mazda dohodu o vybudovaní obojstranne prínosnej partnerskej spolupráce v podobe zúročenia zdrojov oboch spoločností a vzájomného dopĺňania produktov a technológií s cieľom vyrábať ešte príťažlivejšie automobily. Odvtedy obe automobilky rokovali o rôznych oblastiach spolupráce založenej na princípe dlhodobého rovnocenného a prínosného vzťahu.

V strednodobom až dlhodobom horizonte vznikne medzi týmito spoločnosťami obojstranne výhodný vzťah, ktorý bude rešpektovať autonómiu a rovnoprávnosť jednotlivých strán a smerovať k úspešným spoločným projektom. S cieľom vytvárať nové hodnoty pre mobilitu budúcnosti obe spoločnosti urýchlia a posilnia vzájomnú dlhodobú spoluprácu a budú sa usilovať o to, aby prekonávali očakávania zákazníkov, čím prispejú k rozvoju trvalo udržateľnej spoločnosti.

Podrobnosti dohody o obchodnom spojenectve

Založenie spoločného podniku na výrobu automobilov v USA
V rámci nového spojenectva sa spoločnosti Toyota a Mazda dohodli na založení spoločného podniku na výrobu automobilov v Spojených štátoch amerických, na ktorom sa každá strana bude podieľať rovnakou finančnou čiastkou. Závod by mal mať odhadovanú ročnú výrobnú kapacitu približne 300 tisíc jednotiek. Obe firmy zatiaľ čakajú na povolenie príslušných štátnych úradov a začnú sa zaoberať podrobnými plánmi o spustení prevádzky nového závodu v roku 2021.

Podnik si vyžiada investíciu v celkovej výške približne 1,6 miliardy dolárov a ponúkne 4 000 pracovných miest. Okrem spolupráce v oblasti produktov a technológií, ktorá zatiaľ medzi oboma spoločnosťami prebiehala, majú Toyota a Mazda v úmysle vďaka tejto novej výrobnej spolupráci zvýšiť aj svoju konkurencieschopnosť. Spoločnosť Mazda predpokladá, že v novom závode bude vyrábať crossoverové modely, ktoré uvedie na severoamerický trh, kým Toyota tu pre rovnaký trh plánuje vyrábať modely Corolla.

Prostredníctvom výroby v USA chce spoločnosť Mazda docieliť rozšírenie svojej výrobnej siete v Severnej Amerike. Tieto aktivity jej umožnia rýchlejšie reagovať na potreby zákazníkov v závislosti od regiónu a modelu.

Spoločnosť Toyota chce ďalším rozšírením výrobných kapacít v USA ďalej posilniť riadenie firmy, ktoré má bližšie k danej oblasti, a lepšie tak reagovať na rastúci severoamerický trh. V novom závode spoločnosti Toyota v mexickom Guanajuate, ktorý je práve vo výstavbe, plánuje Toyota namiesto Corolly vyrábať modely Tacoma.

Spoločný rozvoj technológií pre elektromobily
S rastúcim celosvetovým dopytom po elektromobiloch sa spoločnosti Toyota a Mazda budú venovať spoločnému rozvoju technológií pre základnú štruktúru konkurencieschopných vozidiel poháňaných elektrickou energiou, pričom si budú aktívne vymieňať odborné poznatky. Tieto technológie im umožnia rýchle reagovať na regulácie a trendy na trhoch vo všetkých krajinách. Konkrétne podrobnosti budú určené v neskoršej fáze vzájomné spolupráce.

Spoločný rozvoj technológií pre vozidlá pripojené k internetu a bezpečnosť
Spoločnosti Toyota a Mazda budú spoločne vyvíjať technológie pre systémy palubných informačných a zábavných multimédií, a budú tak pripravené na rastúci dopyt. Popri tom bude Toyota s Mazdou spolupracovať v oblasti svojich technológií V2V („vehicle-to-vehicle“), ktoré sa týkajú komunikácie medzi vozidlami, a technológií V2I („vehicle-to-infrastructure“) pre komunikáciu medzi vozidlom a infraštruktúrou, s cieľom vytvoriť mobilnú spoločnosť bez nehôd.

Rozšírenie komplementárnych výrobkov
Mazda v súčasnosti dodáva spoločnosti Toyota v Severnej Amerike kompaktný sedan. A Toyota bude spoločnosti Mazda v Japonsku dodávať kompaktnú dodávku typu „two-box“. Okrem toho obe firmy zvážia možnosti ďalších komplementárnych výrobkov na celosvetovej úrovni.

Podrobnosti o kapitálovom spojenectve
Na základe tejto dohody sa obe spoločnosti zamerajú na rozvoj trvalo udržateľnej spolupráce, maximálnu súčinnosť podnikania a kapitálové spojenectvo prostredníctvom vyššie uvedeného nákupu akcií.

Toyota prostredníctvom tretej strany získa 31 928 500 novo vydaných kmeňových akcií spoločnosti Mazda (podiel 5,05 % na základe vydaných akcií po navýšení kapitálu; celková hodnota 50 miliárd jenov, t.j. vyše 382 miliónov eur).

Mazda prostredníctvom tretej strany získa vlastné akcie spoločnosti Toyota, ktoré budú mať rovnakú hodnotu ako akcie spoločnosti Mazda získané Toyotou (podiel 0,25 % na základe vydaných akcií).

Obe spoločnosti majú v pláne čiastočne využiť výnosy z navýšenia kapitálu a predaja vlastných akcií prostredníctvom tretích strán na financovanie kapitálových výdajov spojených so založením spoločného podniku na výrobu automobilov v USA.

Obe spoločnosti zvážia ďalšie posilnenie svojho kapitálového spojenectva v súlade s priebehom ich obchodného spojenectva.

Harmonogram
Dátum podpisu dohody: piatok 4. augusta 2017
Odhadovaný dátum akvizície akcií (dátum splatnosti): pondelok 2. októbra 2017.

 

Zdroj: Transservice/Toyota

Foto: Toyota