Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Systém dane z motorových vozidiel sa zásadne zmení

Súčasný systém správy dane z motorových vozidiel sa zmení.

Parlament totiž dnes schválil návrh zákona o dani z motorových vozidiel. Podľa ministerstva financií by tak mala byť táto daň spravodlivejšia, ekologickejšia a prehľadnejšia. Sadzby dane sa zjednotia tak, aby boli rovnaké pre celé Slovensko a pri ich výške bude zohrávať úlohu ekologickosť vozidla a jeho vplyv na životné prostredie. Zásadnou zmenou pritom je, že príjem dane už nebude príjmom samospráv, ale štátu, ktorý samosprávam bude tento výpadok kompenzovať navýšením príjmov z podielových daní.

Šéfovi SDKÚ-DS Pavlovi Frešovi pritom neprešiel pri hlasovaní návrh, aby sa rokovanie o tomto bode prerušilo, resp. aby bol návrh vrátený rezortu financií na prepracovanie. V rozprave ešte počas predchádzajúcej parlamentnej schôdze totiž kritizoval, že vláda touto zmenou berie samosprávam možnosť samostatne rozhodovať v oblasti dane z motorových vozidiel. Považuje to za centralizačný krok, ktorý výrazne posilňuje vláde moc.

Výška sadzieb je v schválenom zákone stanovená na základe priemerne najnižších sadzieb, ktoré sú v súčasnosti platné na Slovensku. Združenie autodopravcov ČESMAD pozitívne vníma to, že sa zjednotia sadzby a že mnohí dopravcovia si môžu znížiť dane. Takisto uvítali dohodu na tom, že do zákona sú zapracované aj zľavy pre ekologické vozidlá. Po akceptovaní pripomienok autodopravcov boli nastavené na 25 % pri nových vozidlách do veku troch rokov, na 20 % pri tri- až šesťročných a 15 % zľavu budú môcť využívať majitelia vozidiel s vekom od šesť do deväť rokov. Zavádza sa tiež ďalšie zníženie ročných sadzieb daní pre hybridné motorové alebo hybridné elektrické vozidlá, vozidlá s pohonom CNG, LNG alebo na vodík. Na druhej strane sa zase bude zvyšovať sadzba dane pre vozidlá staršie ako 12 rokov.

Daň sa podľa návrhu bude aj naďalej dotýkať len motorových vozidiel využívaných na podnikanie. Zjednotí sa a zároveň sa uzákoní okruh oslobodení od dane. Pôjde napríklad o oslobodenia pre autobusy verejnej dopravy, vozidlá záchrannej zdravotnej služby, alebo vozidlá v poľnohospodárskej výrobe. Naopak, v návrhu sa zavádza aj zdanenie motocyklov určených na podnikanie. Zákon o dani z motorových vozidiel nadobudne účinnosť od 1. januára budúceho roku.

Zdroj: Netky.sk

Foto: Ilustračné, Internet