Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Stena Line optimalizuje prepravu cez Baltské more

Stena Line zareagovala na zvyšujúci sa dopyt po preprave medzi Pobaltím a Švédsom ale aj Pobaltím a Nemeckom a súčasne reorganizuje prepravu cez Baltské more. Na trase medzi prístavmi Ventspils (Lotyšsko) a Nynashamn (Švédsko) bola od začiatku januára zvýšená kapacita o 30 %. Dopravcom je k dispozícii 24 odjazdov denne. Potom, čo bola začiatkom decembra 2016 zrušená trasa medzi lotyšským mestom Liepaja a švédskym Nynashamn sa stal prístav Ventspils novým centrom pre spojenie so Škandináviou v rámci zavedenia trvalo udržateľnej námornej dopravy. Liepaja sa stala hlavným prístavom za účelom spojenia so strednou Európou. Z tohoto dôvodu sa od januára 2017 zvýšila kapacita  o 25 % na trase do nemeckého Travemunde na 8 odjazdov týždenne pričom začiatkom decembra bola zrušená linka Ventspils-Travemünde.

 

Zdroj: Transservice/ Stena Line

Foto: Stena Line