Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Spotreba benzínu na Slovensku bude klesať, nafty narastať

Spotreba benzínu na Slovensku by mala z roka na rok mierne klesať. Aspoň takýto vývoj predpokladá Ministerstvo hospodárstva SR (MH).

„Spotreba motorového benzínu by mala zachovať mierne klesajúci trend s medziročným koeficientom – 0,5 %, respektíve stagnáciu na súčasnej úrovni v závislosti od vývoja kúpyschopnosti obyvateľstva, od miery zavádzania alternatívnych palív, ako aj od zvýšeného podielu osobných automobilov s naftovým motorom,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva v Energetickej politike SR, ktorú začiatkom novembra schválil vládny kabinet.

Podľa ministerských predpokladov by naopak mala rásť na Slovensku spotreba motorovej nafty. „Spotreba motorovej nafty by sa mala vyvíjať naďalej rastúcim tempom s intenzitou závislou na dynamike vývoja ekonomiky a rozsahu využívania alternatívnych motorových palív. Dlhodobý priemerný medziročný rast spotreby sa tu predpokladá na úrovni 5 %,“ dodal rezort hospodárstva.

Ak vývoj a predpoklady spotreby spomínaných pohonných látok chceme číselne vyjadriť, tak spotreba automobilového benzínu by sa mala z úrovne 644 tisíc ton, ktorú sme na Slovensku dosiahli v roku 2010, znížiť v budúcom roku na úroveň 534 tisíc ton. V roku 2030 by mali slovenskí motoristi spotrebovať podľa odhadov ministerstva už menej ako 500 tisíc ton benzínu. Naopak, v prípade motorovej nafty by sa mala spotrebovať zvýšiť z úrovne 1,52 mil. ton z roku 2010 na necelých 1,56 mil. ton v budúcom roku. O pätnásť rokov by sa malo na Slovensku spotrebovať viac ako 1,6 mil. ton nafty ročne.

Ministerstvo hospodárstva očakáva v doprave nárast spotreby alternatívnych palív, ako sú LPG a CNG. V neposlednom rade sa v blízkej budúcnosti počíta aj s rozvojom elektromobility, ako aj vodíka.

Európska únia s cieľom znížiť emisie oxidu uhličitého sa napríklad rozhodla, že na podporu vybudovania výmenných batériových staníc a rýchlo nabíjacích staníc pre malé nákladné elektromobily na Slovensku poskytne 850 tisíc eur. Ako informovala Ingrid Ludviková z tlačového oddelenia Európskej komisie v SR, súčasťou tohto projektu bude aj vypracovanie štúdií o technických, ekonomických a environmentálnych dopadoch používania ľahkých elektromobilov. Projekt začal v marci 2014 a potrvá do konca roku 2015.

Zdroj: Netky.sk

Foto: Ilustračné, internet