Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Spoločnosti GEFCO a DB Schenker expandujú v parku P3 Žilina

Spoločnosť P3, vlastník priemyselných nehnuteľností s celoeurópskou pôsobnosťou, prenajala firmám GEFCO a DB Schenker takmer 3 800 m2 skladových a kancelárskych plôch vo svojom priemyselnom parku P3 Žilina. Obe logistické spoločnosti tak znovu potvrdili strategickú polohu tejto lokality.

„Skutočnosť, že si tieto spoločnosti vybrali pre svoju expanziu práve náš park, dokazuje jeho výborné napojenie na lokálny trh a celú strednú Európu,“ hovorí Peter Jánoši, riaditeľ P3 pre Slovensko, a dodáva, „naša stratégia špekulatívnej výstavby v tejto lokalite sa ukázala ako veľmi úspešná – obe spoločnosti sa totiž sťahujú do novej budovy č. 1B, ktorú sme čiastočne stavali špekulatívne pre rýchle pokrytie potrieb práve takýchto zákazníkov, ako sú GEFCO a DB Schenker, ktoré kopírujú trend posilňovania logistiky na Slovensku.“

Francúzska logistická skupina GEFCO, ktorá sa špecializuje na priemyselnú a automobilovú logistiku, pôsobí na Slovensku od roku 2004 a v súčasnosti tu má 5 pobočiek. V parku P3 Žilina si prenajala 1 720 m2 skladových plôch a 204 m2 kancelárií. Spoločnosť GEFCO bude odtiaľ obsluhovať svojich existujúcich klientov v danom regióne.

Spoločnosť DB Schenker, medzinárodný poskytovateľ prepráv a integrovaných logistických riešení, predĺžila prenájom doteraz využívaných priestorov v parku P3 Žilina a novo si prenajala ďalších 1 800 m2 skladových plôch. Celkovo tak bude v hale č. 1 využívať 4 610 m2 priestorov pre skladovanie a logistiku a takmer 230 m2 kancelárií. Nová budova č. 1B s veľkosťou 6 100 m2, ktorú P3 dokončila v minulom roku a ktorá bola stavaná čiastočne špekulatívne, je tak úplne prenajatá.

Park P3 Žilina sa nachádza na severozápadnom Slovensku, v blízkosti českých a poľských hraníc. Leží priamo na ceste E50, jednej z hlavných východo-západných trás, 10 km od prípojky k E75, čo je hlavná európska trasa spájajúca severnú a južnú Európu. To umožňuje ľahký prístup na celé Slovensko a do značnej časti strednej Európy. Obe trasy sú navyše neustále modernizované. P3 park Žilina bol otvorený v roku 2011 a medzi zákazníkov patrí napríklad Albatros Logistics, špecialista na logistiku elektroniky a súčiastok pre automobilový priemysel, a medzinárodná logistická spoločnosť Geis Group.

Zdroj: Transservice/ P3

Foto: P3