Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Spoločnosť Volvo Cars otvorilo testovací areál AstaZero

AstaZero je prvý plnohodnotný testovací areál na svete určený na testovanie budúcich bezpečnostných riešení. Otvorením tohto testovacieho areálu sa spoločnosť Volvo Car Group priblížila o krok bližšie k svojej vízii, aby do roku 2020 nikto nezomrel ani sa nezranil v novom vozidle značky Volvo.

Významným krokom k dosiahnutiu tohto cieľa bude vývoj aktívnych bezpečnostných systémov, ktoré pomôžu zabrániť nehodám. V skúšobnom areáli AstaZero bude hlavnou úlohou testovanie takýchto systémov aktívnej bezpečnosti. Okruh sa nachádza v tesnej blízkosti centrály spoločnosti Volvo Cars v západnom Švédsku.

149621_1_5

Jednou z najväčších predností zariadenia je jeho flexibilita – jeho usporiadanie umožňuje vytvorenie unikátnych a prispôsobených prostredí. Ako povedal Pether Wallin, generálny riaditeľ spoločnosti AstaZero: „Môžeme simulovať všetky typy reálnych dopravných situácií. Na väčšine testovacích okruhov sú tieto možnosti obmedzené.“

149619_1_5

V centre možno vytvoriť širokú škálu skúšobných podmienok, ktoré možno zažiť na rušných cestách, diaľniciach, cestách s viacerými jazdnými pruhmi a na križovatkách. Tieto podmienky sú nevyhnutné pri štúdiu situácií, pri ktorých vozidlo reaguje na pohyblivé prekážky, ako napríklad iné vozidlá, chodcov, bicykle, mopedy, motocykle, nákladné vozidlá, autobusy a dokonca aj zvieratá, ktoré náhle vstúpia do cesty. Pri niektorých analýzach, napríklad pri testovaní komplexných dopravných situácií a pri jazde vysokou rýchlosťou, budú testovacie vozidlá ovládať roboty.

149625_1_5

„Nevyhnutným predpokladom pri vývoji našich aktívnych bezpečnostných systémov je ich testovanie v reálnych podmienkach,“ povedal Anders Axelson z bezpečnostného centra spoločnosti Volvo Cars. Pokračuje ďalej: „Zariadenie bude hrať niekoľko dôležitých rolí: nielenže nám pomôže splniť našu bezpečnostnú víziu pri vývoji vozidiel, ktoré nebudú havarovať, ale taktiež nám pomôže ďalej rozvíjať bezpečnostné funkcie, pri ktorých vstupujú do deja chodci a cyklisti ako účastníci bez motorového vozidla.“

149620_1_5

Výskum a vývoj
Jednou z hlavných úloh areálu AstaZero bude jeho funkcia platformy pre výskum a vývoj bezpečnostných technológií nasledujúcej generácie. Spoločnosť Volvo Cars bude v spolupráci s vysokými školami a priemyselnými partnermi vykonávať celý rad iniciatív – od výskumu strategických vozidiel a inovačných projektov až po cielené výskumné projekty.

Súčasťou práce v AstaZero bude taktiež vývoj a testovanie technológií autonómnej jazdy – inteligentného systému na podporu vodiča, ktorého cieľom bude zníženie počtu nehôd a zlepšenie zážitku z jazdy. Vo vývoji sa nachádzajú aj pokročilé systémy, ktorých cieľom bude napríklad zabrániť nepozornosti pri riadení a únave vodiča.

Hoci splnenie cieľového dátumu v roku 2020 sa môže javiť ako ambiciózny cieľ, spoločnosť Volvo Cars má všetky dôvody na optimizmus. Skutočne, keďže už uviedla inovatívne bezpečnostné riešenia, budúcnosť sa nemusí zdať tak ďaleko.

Informácie o areáli AstaZero

Spoločnosť AstaZero AB vybudovala za 500 miliónov SEK špičkový skúšobný areál pri švédskom Göteborgu. V zariadení AstaZero budú spolupracovať univerzity, priemyselné spoločnosti a štátne orgány, takže bude slúžiť ako otvorená medzinárodná platforma pre všetky zainteresované strany, ako sú výrobcovia automobilov, dodávatelia, zákonodarcovia, univerzity a technické ústavy z celého sveta. Medzi obchodných partnerov spoločnosti AstaZero patria spoločnosti Volvo Car Group, Volvo Group, Scania, Autoliv a Test Site Sweden. Názov Asta (Active Safety Test Area, t. j. skúšobný okruh pre aktívnu bezpečnosť) evokuje prepojenie tohto zariadenia s víziou nulového počtu smrteľných dopravných nehôd.

Usporiadanie

Celková plocha areálu AstaZero má približne 2 000 000 m2, pričom spevnená plocha pokrýva 250 000 m2. Okolo zariadenia prechádza diaľnica s dĺžkou 5,7 km, ktorá je prepojená s mestských prostredím so štyrmi blokmi s rozmermi 40 krát 25 metrov. Súčasťou areálu AstaZero je aj oblasť na testovanie vysokých rýchlostí – kruh s priemerom 240 m s prípojnou cestou vytvára 700 metrov dlhú cestu s niekoľkými pruhmi.

149622_1_5

Fotogaléria:

149624_1_5

149623_1_5

149618_1_5

149617_1_5

149615_1_5

149614_1_5

149613_1_5

149612_1_5

149611_1_5

Zdroj: Transservice/Volvo Cars

Foto: Volvo Cars